Riksantikvarieämbetet deltar under Almedalsveckan

Landskapsgestaltning både fysiskt och digitalt är huvudtemat som Riksantikvarieämbetet deltar med under Almedalsveckan.

Med både workshop och seminarier deltar Riksantikvarieämbetet under årets Almedalsvecka: Workshop - Maximal påverkan Under tre dagar, måndag-onsdag, håller workshopen "Maximal påverkan" öppet. Här får besökarna genom snurrtillverkning och Framtidograf, möjlighet genom en medveten gestaltning, att formulera visioner för morgondagens olika landskap och kulturmiljöer. Seminarium - Kulturarv 2.0 Under torsdagen 2 juli äger seminariet Kulturarv 2.0 rum. Genom nya möjligheter med medborgarstyrda e-landskap och mötesplatser på nätet blir kulturarvet tillgängligt och användbart på nya arenor. Digitala landskap skapas och bevaras för framtiden. - Nya medier ger möjlighet för medborgarna att vara delaktiga i skapandet av kulturarvsinformation om landskapet. Särskilt viktiga är våra barn och unga som är framtidens kulturbärare, säger Rolf Källman på Riksantikvarieämbetet och som deltar under seminariet. Läs mer om Riksantikvarieämbetets medverkan under Almedalsveckan på www.raa.se Riksantikvarieämbetet bloggar... Man kommer även under Almedalsveckan 28 juni- 4 juli dagligen kunna följa händelserna på vår blogg: www.k-blogg.se Kontakt: Catharina Hammarskiöld, presskontakt Almedalsveckan tel: 0708-15 58 43

Taggar:

Om oss

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.

Prenumerera

Dokument & länkar