Så ska Visby ringmur byggas upp

Ringmuren ska byggas upp på ett säkert och hållbart sätt. Onsdagen den 3 juli kl. 16.00 finns riksantikvarie Lars Amréus på plats vid Visby ringmur där raset skedde i februari 2012, strax norr om Österport. Där berättar också projektledare Ulrika Mebus om det fortsatta arbetet med återuppbyggnaden av det rasade partiet och vad som händer härnäst. Alla är välkomna att delta.

Nu står det klart hur muren ska byggas upp. Vårens projekteringsarbete är avslutat och har resulterat i metoder för återuppbyggnaden: Först ska delar av muren plockas ner. Det här gör man för att garantera säkerheten på arbetsplatsen, annars finns risk för nya ras. För att kunna utföra arbetet ska det gjutas en platta som stagar upp muren underifrån, på så sätt kan arbetet göras på ett säkert sätt. Därefter ställs en stödjande ställning i stålkonstruktion på den gjutna plattan ovanpå rasmassorna. Sedan påbörjas uppmurningen och hela arbetet beräknas vara klart under 2014. 

Mer information, bilder och 3D-modell finns för nedladdning på www.raa.se/visbyringmur. Visningar kommer att hållas vid murraset under hela sommaren, varje onsdag kl. 16.00.

För mer information kontakta:

Ulrika Mebus, ulrika.mebus@raa.se, projektledare Riksantikvarieämbetet, tel: 0707-982100
Christina Lingdén, christina.lingden@raa.se, kommunikatör Riksantikvarieämbetet, tel: 08-51918129

Visby Ringmur ägs av Region Gotland och förvaltas av Riksantikvarieämbetet. Gotlands Museum planerar och genomför vårdåtgärder i samråd med Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen i Gotlands län. Uppbyggnaden bedrivs som ett forskningsprojekt där Uppsala Universitet, Riksantikvarieämbetet, Byggnadshyttan på Gotland, Tyréns & Gotlands Museum samverkar. Ytterligare partners är Hantverkslaboratoriet/Göteborgs Universitet, Statens Fastighetsverk och Nidarosdomens Restaureringsarbeider. Samverkan sker även med Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län.

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor. Läs mer på www.raa.se

Taggar:

Om oss

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.