Skogarnas spår - samtal om skogen som kulturlandskap på Riksantikvarieämbetets Höstmöte

Hur viktig är skogen som kulturlandskap för människor som lever idag? Vilka spår i skogen knyter vi band till? På Riksantikvarieämbetets Höstmöte i Solna med tema "Kampen om kulturarvet", arrangeras seminariet "Som man ropar i skogen får man svar", med Maciej Zaremba som samtalsledare.

Välkommen till Riksantikvarieämbetets Höstmöte 2015 som onsdagen den 11 november bland annat diskuterar skogen och människan.

Vilken relevans har skogens kulturlandskap för oss som lever i Sverige idag? Vad är det som gör att vissa spår från historien känns angelägna och andra inte – till exempel en kolbotten eller den blandade gammelskogen? Skogen, liksom dagens samhälle, karaktäriseras av förändring. Hur kan man kvalitetssäkra de spår från historien som medvetet eller omedvetet väljs bort och försvinner?

Medverkande:
Björn af Kleen, journalist och författare
Sven-Olov Karlsson, journalist och författare
Eva Myrdal, arkeolog och senior forskare, Statens museer för världskultur

Samtalsledare: Maciej Zaremba, debattör och författare

När: Onsdagen den 11 november 2015. 16.15-17.00
Var:   Quality Hotel Friends , Eventsalen, i anslutning till Friends Arena, Solna/Stockholm
Anmälan:  
Journalister är välkomna att delta under hela eller delar av programmet. Kontakta pressansvarig Emil Schön för ackreditering.

För komplett program för Riksantikvarieämbetets Höstmöte se: Aktuellt program

Kontakt:
Emil Schön, pressansvarig, Riksantikvarieämbetet, 0708 – 83 80 27 
Agneta Gardinge, projektsamordnare Höstmötet, 08 – 5191 8087
Emelie Bergbohm, programansvarig Höstmötet, 0730  69 67 78

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor. www.raa.se

Taggar:

Om oss

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.

Prenumerera

Dokument & länkar