Vilka förändringar tål staden? Bebyggelsefrågor på Riksantikvarieämbetets Höstmöte

Hur hanteras de delar av stadsbebyggelsen som förstörs eller väljs bort? Hur kommer kulturmiljöfrågorna in i stadsutvecklingens olika processer? Det är två av de frågor som tas upp på Riksantikvarieämbetets Höstmöte i Solna med tema "Kampen om kulturarvet". Den 12 november arrangeras två seminarier med både svenska och internationella perspektiv.

Välkommen till Riksantikvarieämbetets Höstmöte 2015 som torsdagen den 12 november diskuterar bebyggelsefrågor ur olika perspektiv.

Bebyggelse – Perspektiv från omvärlden 09:45-10:45

Hur hanteras de delar av stadsbebyggelsen som förstörs eller väljs bort? I detta första seminarium om bebyggelse ges exempel på perspektiv från två olika städer, Amsterdam i Europa och Alexandria i Nordafrika.

Tusentals byggnader i Nederländerna står tomma. Några av dem för en vecka eller några månader, många över flera år. Arkitekterna Arna Mackic och Ronald Rietveld berättar om installationen ”Vacant NL”, som uppmanar att ta tillvara dessa utrymmen och dess enorma potential för innovativa och kreativa verksamheter.

Mohamed Gohar är en egyptisk arkitekt och forskare som ägnar sig åt att dokumentera Alexandrias arkitektoniska och kulturella arv. Han startade projektet ”Description of Alexandria” för att öka medvetenheten om de hot som den snabba och oplanerade stadsutvecklingen utgör för städers arkitektoniska arv. Projektet uppmärksammar allmänheten och beslutsfattare om stadens bevarande och konserveringsbehov.

Medverkande:
Arna Mackic, arkitekt vid RAAAF (Rietveld Architecture-Art-Affordances)
Ronald Rietveld, arkitekt vid RAAAF (Rietveld Architecture-Art-Affordances)
Mohamed Gohar, arkitekt och initiativtagare till Descriptions of Alexandria

Seminariet hålls på engelska.


Bebyggelse – Perspektiv från Sverige 11:00-12:00

Flera svenska städer har idag en omfattande inflyttning, vilket ställer krav på byggande av nya och fler bostäder och andra typer av förändringar. Hur kan vi uppmärksamma och argumentera för kulturhistoriska värden vid förvaltning och utveckling av stadsbebyggelse? Hur kommer kulturmiljöfrågorna in i stadsutvecklingens olika processer? Vilka exteriöra och interiöra förändringar tål bebyggelsen och vad händer med företeelser som idag inte har något formellt lagskydd, som till exempel den byggnadsanknutna offentliga konsten?

Vi får ta del av erfarenheter från det praktiska arbetet med kulturmiljöfrågor i stadsutvecklingen samt ett forsknings- och utvecklingsprojekt som resulterat i publikationen ”Offentlig konst – Ett kulturarv”. Avslutande reflektioner sker med utgångspunkt i Riksantikvarieämbetets ”Plattform för Kulturhistorisk värdering och urval”.

Medverkande:
Ann-Charlotte Backlund, stadsantikvarie och chef för Stockholms stadsmuseum
Karin Hermerén, doktorand institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet
Cissela Génetay, utredare Riksantikvarieämbetet
Ulf Lindberg, utredare Riksantikvarieämbetet

För komplett program för Riksantikvarieämbetets Höstmöte se: Aktuellt program


När: Torsdagen den 12 november 2015.
Var:   Quality Hotel Friends , Eventsalen, i anslutning till Friends Arena, Solna/Stockholm
Anmälan:  
Journalister är välkomna att delta under hela eller delar av programmet. Kontakta pressansvarig Emil Schön för ackreditering.

Kontakt:
Emil Schön, pressansvarig, Riksantikvarieämbetet, 0708 – 83 80 27 
Agneta Gardinge, projektsamordnare Höstmötet, 08 – 5191 8087
Emelie Bergbohm, programansvarig Höstmötet, 0730  69 67 78

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor. www.raa.se

Taggar:

Om oss

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.

Prenumerera

Dokument & länkar