Brf Ellinor blir först i Göteborg att certifieras enligt Miljöbyggnad

Riksbyggens Brf Ellinor i Västra Eriksberg är Göteborgs första flerbostadshus att uppnå silver, den näst högsta nivån, enligt kriterierna i Miljöbyggnad. Certifieringen utfärdas av Sweden Green Building Council och är ett kvitto på viktiga kvaliteter hos byggnaden vad gäller energi, inomhusmiljö och material.

- Det är ett bevis på att vi går från ord till handling när det gäller vårt miljöarbete i nybyggnadsprojekt, säger Christina Westerlund, projektledare på Riksbyggen för Brf Ellinor.

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och fastighetsbranschens krav, med målet att skapa miljömässigt hållbara byggnader.

I certifieringen ingår 15 kriterier som bland annat behandlar områdena energianvändning, energislag, ljudklass, ventilationsstandard samt granskning och dokumentation av byggvaror.

Arbetat målmedvetet med miljömålen

Kriterierna för silvernivå i Miljöbyggnad finns med i samtliga nybyggnadsprojekt i Riksbyggen och Brf Ellinor är det första att certifieras.

- Målen har funnits med sedan ett tidigt skede i projektet. Vi har informerat och utbildat alla inblandade parter under arbetets gång samt arbetat målmedvetet för att uppnå Miljöbyggnadskriterierna, förklarar Christina Westerlund som några av framgångsfaktorerna bakom certifieringen.

Riksbyggens Brf Ellinor uppförs i området Västra Eriksberg, i Göteborg. Föreningen är det andra av fem projekt som Riksbyggen uppför i området. Läs mer om projektet på: www.riksbyggen.se/ellinor

Taggar:

Om oss

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla. Se mer på www.riksbyggen.se