Riksbyggen har fått utökat uppdrag åt ICA Fastigheter Sverige AB

Riksbyggen har återigen fått förtroendet att förvalta ICA:s fastigheter. Uppdraget avser totalt 658 000 kvadratmeter (lokalyta och markareal) och avser teknisk förvaltning.

- Vi är stolta för att vi återigen fått förtroendet att förvalta delar av ICA Fastigheters bestånd. Det visar på att kunden är nöjd med oss och vad vi levererar. I vårt utökade uppdrag har vi även fått möjlighet att vara med i två nybyggda butiker där utmaningarna är något annorlunda än i de befintliga butikerna säger Ulrica Björnör, regionchef på Riksbyggen.

Uppdraget omfattar teknisk förvaltning där Riksbyggen utför driftteknisk förvaltning, utvändig- och invändig fastighetsskötsel samt energieffektiviseringsmoment av ett stort antal av ICA:s fastigheter i Sverige.

- Riksbyggen har under flera år haft ett samarbete med ICA där vi tillsammans arbetat för att utveckla fastighetsbeståndet. I det nya uppdraget kommer vi även att ta ett större grepp för energibesparingsåtgärder och för att miljöpåverkan ska minimeras i fastigheterna, säger Ulrica Björnör.

- Riksbyggens styrka är att de har en komplett organisation och kan erbjuda samma service oavsett var i landet butiken befinner sig, säger Knut Rost, chef Asset Management, ICA Fastigheter Sverige AB.

Ytterligare information kan lämnas av Ulrica Björnör, Regionchef på telefon 08-602 36 65, ulrica.bjornor@riksbyggen.se eller Camilla Wahlund, Försäljningsansvarig 08-602 36 61, camilla.wahlund@riksbyggen.se.

 

Om oss

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla. Se mer på www.riksbyggen.se

Prenumerera