Riksbyggen och HSB förkastar höjning av reavinstskatten och vill ha varierad fastighetsavgift- Förslagets utformning innebär att ett stort antal bostadsrättsföreningar inte får någon som helst sänkning av den löpande beskattningen, samtidigt som bostadsrättsföreningar i mycket attraktiva lägen i storstadsområdena får en mycket stor sänkning av sin löpande beskattning. Det är en situation som upplevs mycket orättvis, säger Jan Hellman som är bostadspolitisk expert på HSB Riksförbund.

I likhet med en lång rad andra remissinstanser tar HSB och Riksbyggen avstånd från förslaget om höjd reavinstskatt.

- En höjning av reavinstskatten innebär att det blir inlåsningseffekter som medför försämrad rörlighet på bostads- och arbetsmarknaden, säger Mårten Lilja, tillträdande utredningschef på Riksbyggen.

Kontakt och kommentarer: Mårten Lilja, Riksbyggen, 070 235 00 95 eller Jan Hellman, HSB Riksförbund, 070 546 30 11

Om oss

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla. Se mer på www.riksbyggen.se

Prenumerera