Stabilt delårsresultat för Riksbyggen– Båda våra affärsområden, Förvaltning och Bygg, går bra och framförallt är det affärsområde Bygg som gör ett starkt resultat, säger Sten-Åke Karlsson, Riksbyggens vd.

Den 31 augusti var Riksbyggens likvida medel 8 558 Mkr (8 310), det egna kapitalet 4 444 Mkr (4 251) och soliditeten 35,1 procent (33,6).

Affärsområde Bygg påbörjade under perioden totalt 489 (743) lägenheter i nyproduktion. Antalet osålda lägenheter och småhus var den 31 augusti 5 (23) stycken.

Affärsområde förvaltning förvaltar 172 000 lägenheter samt 600 000 kvm lokalyta åt olika kunder.

Koncernens förvaltningsfastigheter med ett bokfört värde på 1 004 Mkr bedöms ha ett övervärde på cirka 700 Mkr.

Antalet anställda uppgår till cirka 2 700 personer.

För mer information kontakta ekonomi- och finanschef Åsa Ohlström, tfn 08-698 42 62

Om oss

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla. Se mer på www.riksbyggen.se

Prenumerera