Ny undersökning från Riksgälden visar: Svenskarna vill skänka bort sina vinster

En majoritet av svenska folket skulle dela med sig till släkt och vänner om de kom över en miljon kronor. Men om hur man når dit råder delade meningar. Lotteri och spel anses innebära störst chans att bli miljonär. Jämfört med förra året ser svenskarna en ökad risk med aktier. Det tryggaste sättet anses vara att investera i fastigheter eller konst. Vanligt arbete och sparande är ingen framkomlig väg till rikedom. Det framkommer i en undersökning från Riksgälden som genomförts under 2006 och 2007 bland cirka 2000 personer över 16 år.

Undersökningsföretagen Synovate fick uppdraget att ta reda på svenskarnas inställning till trygghet och sparande, deras uppfattning om möjligheten att bli miljonär och om deras åsikter har förändrats under det gångna året. Någonting som engagerar Riksgälden, som bland annat ansvarar för statens upplåning.

– Vi ser en tydlig trend i allmänhetens inställning till de här frågorna. Aktiesparande uppfattas som alltmer osäkert. Misstänksamheten mot aktier har ökat märkbart under året. Trots osäkerheten uppfattas aktiehandel fortfarande som en chans att bli förmögen. Premieobligationer tycks dock stå på samma nivå, vilket kan tyda på att de uppfattas som stabila trots förändrade konjunkturer, säger Arne Modig, konsult på Synovate.

De tryggaste sparmetoderna är istället investeringar av olika slag, exempelvis i konst eller fastigheter, sade tre av tio svenskar förra året. Lika många ansåg att ett sparkonto på banken var tryggt. Många har nu en känsla av att tryggheten ökat under det senaste året när det gäller innehav av sparkonto eller dyra tavlor eller lägenheter. Sparande i premieobligationer känns mer stabilt.

Men sparande lönar sig knappast, och inte heller arbete, tror många. År 2006 ansåg endast drygt två av tio tillfrågade att det kan leda till att man blir miljonär. Idag uppfattar vissa att det under året blivit lättare att arbeta sig till rikedom. Samtidigt anser andra att möjligheterna minskat.

– Det är intressant att arbete kommer så långt ned på listan över möjligheter att bli miljonär. Unga människor, mellan 16-29 år, anser oftare än äldre att det är en framkomlig väg. Andra tror mer på att exempelvis köpa lotter eller spela på hästar, en åsikt som inte förändrats märkbart under året, säger Arne Modig.

Om undersökningen
Undersökningen utfördes av Synovate på uppdrag av Riksgälden. Frågorna ställdes vid två tillfällen, oktober 2006 och oktober 2007. Totalt genomfördes 2094 telefonintervjuer med människor över 16 år.
Fakta:

Trygghet i sparande
För ett år sedan ansåg svenska folket att fastigheter, konst och sparkonto var de tryggaste sätten att spara för framtiden. Aktier sågs som minst tryggt.
Under året har otryggheten med aktiesparande ökat.
Premieobligationer har förändrats minst.

Chansen att bli miljonär
För ett år sedan ansåg svenska folket att lotteri och spel innebar störst chans att bli miljonär – följt av aktier.
Trots den minskade tryggheten i aktier anser man att chanserna att bli miljonär med hjälp av aktiehandel har ökat!

Svenskarna generösa
Om man vann en miljon skulle en majoritet, 59 procent, dela med sig till familj och barn eller skänka till välgörenhet.
Målgrupp för undersökningen är den svenska allmänheten, människor som är 16 år och äldre.

Undersökningen genomfördes i två steg:
Under oktober 2006 ställdes tre frågor om sparande och chansen att bli miljonär.
Under oktober 2007 följdes detta upp med två frågor om vad man tycker hänt under det senaste året när det gäller trygghet i sparande och chansen att bli miljonär.

2006 genomfördes 1029 telefonintervjuer 28 september – 4 oktober och 2007 genomfördes 1065 intervjuer 1 - 4 oktober.
Prenumerera

Dokument & länkar