Magnus Normansson blir ny regionchef hos Rikshem

I samband med en omorganisation har Rikshem utsett Magnus Normansson till ny regionchef för Mälardalen. Magnus har tidigare arbetat bl a på Structor FM Projektutveckling och Jernhusen.

Tomas Petterson, fram till nu regionchef, blir koncerncontroller och kommer även att ansvara för Rikshems CSR- och kvalitetsarbete. Krister Karlsson har utsetts till planchef och kommer att ansvara för att ta fram detaljplaner för våra fastigheter.

Kontaktpersoner:
Jan-Erik Höjvall, VD, tel 0705-538 004, jan-erik.hojvall@rikshem.se
Annika Bayard, kommunikationsansvarig, tel 0705-18 39 67, annika.bayard@rikshem.se


Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar