Rikshem förmedlar sina lägenheter i Uppsala/Knivsta via Uppsala Bostadsförmedling

Rikshem  lämnar över sin förmedling av lägenheter i Uppsala  och  Knivsta till Uppsala Bostadsförmedling und er d ecember 2017 Från och med nu och   sex  månader   framåt  erbjuds sökande i Rikshems egen bostadskö att  registrera sig för att  tillgodoräkna  sig  s in  kötid  Uppsala s   bostadskö .

Rikshem  är idag det största privata bostadsbolaget i Uppsala med ca  6  000 lägenheter fördelade  på ett flertal områden  i kommunen .   Rikshem  äger,  förvaltar  och utvecklar   såväl  vanliga hyresrätter  som   studentbostäder och seniorbostäder. I och med samarbete t med Uppsala Bostadsförmedling  ger  Rikshem   bostadssökande i Uppsala  tillgång till ett s törre utbud av lediga bostäder.  

  Vi på  Rikshem  har ambition en  att använda oss  av  kommunala bostadsförmedlingar på våra orter . Vi tror att detta ökar transparensen och underlättar för de sökande att hitta merparten av stadens hyresrätter genom samma förmedling.  Därför  går vi nu in i Uppsala Bostadsförmedling,  säger Fredrik Edlund, regionchef Mälardalen.  

 Med Rikshems anslutning tar Uppsala B ostadsförmedling ännu ett steg i arbetet för att göra det så enkelt som möjligt att hitta en hyresrätt i Uppsala. Så många hyresvärdar, så många bostäder och en så snabb förmedling som möjligt är bostadsförmedlingens syfte säger Erik  Pelling , kommunalråd (S) i Uppsala kommun .  

Rikshem  erbjuder nu sina bostadssökande  möjlighet  att   tillgodoräkna  sig  sin kötid  i   Uppsala  bostadsk ö . För att få med sig sin kötid krävs att de sökande  samtycker till överlämning av uppgifter och registrerar sig i  Uppsalas kö innan den  7  decembe r  2017 Rikshem s bostadskö  kommer   f ortfarande  att finnas  för de orter i landet där  bolaget   inte  samarbetar med  regionala köer,  vilket   innebär att de som  registrerar sig hos  Uppsala Bostadsförmedling  även   står kvar i Rikshems kö tills de själva väljer att avsluta den.   Uthyrning av förråd och p-platser kommer även fortsättningsvis att gå via Rikshems egen kö.  Mer information om hur flytten av kötid går till finns på Rikshem.se.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:   
Fredrik Edlund, regionchef Mälardalen  Rikshem 0 10 - 70 99   338 fredrik.edlund@rikshem.se  
Jennie  Wolmestad , kommunikationschef, 070-687 18 57,  jennie.wolmestad@rikshem.se    

Om Uppsala Bostadsförmedling  
Uppsala Bostadsförmedling är ett helägt kommunalt aktiebolag som ingår i den kommunala bolagskoncernen Uppsala Stadshus AB. Uppsala Bostadsförmedlings uppdrag är att förmedla hyresrätter från privata och kommunala hyresvärdar i Uppsalaregionen. Bostäderna förmedlas i turordning till den bostadssökande som har längst kötid och up pfyller hyresvärdens kriterier.  

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vi äger, förvaltar och utvecklar bostäder och samhällsfastigheter i utvalda kommuner och erbjuder ett tryggt, trivsamt och flexibelt boende i attraktiva lägen. Rikshem ska vara en långsiktig samarbetspartner till kommuner och ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. Läs mer på rikshem.se

www.rikshem.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar