Rikshem fortsätter förvärva i Umeå

Rikshem kompletterar befintligt bostadsbestånd i Umeå med förvärv av en större samhällsfastighet. 

Förvärvet sker genom bolag och säljare är Seniorhusen Sverige AB. Fastigheten Fjällämmeln 23 har en total area om cirka 3 500 kvm och innehåller 48 lägenheter samt gemensamhetsytor, verksamhetsytor och personalutrymmen. Fastigheten är fullt uthyrd till Umeå kommun som bedriver ett äldreboende i lokalerna.

– Vi kompletterar nu vårt bestånd i Umeå med en samhällsfastighet i bra läge och som hyrs av kommunen. Att växa med samhällsfastigheter på utvalda tillväxtorter är en del i vår strategi och vi arbetar även för att ha en god fördelning mellan bostäder och samhällsfastigheter på de orter där vi verkar, säger Karl Vahlund, transaktionschef på Rikshem.

– Seniorhusens verksamhet bygger på ett kvalitetstänkande i alla delar. Därför har det varit viktigt att sälja fastigheten till ett långsiktigt och seriöst bolag som tar ansvar för fastigheten på ett bra sätt, säger Nils-Eric Öquist, vd på Seniorhusen. 

I och med affären har Rikshem nu tillträtt fyra förvärv under 2017 med en total transaktionsvolym om cirka 1,3 miljarder kronor. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karl Vahlund, transaktionschef Rikshem, 010 70 99 362, karl.vahlund@rikshem.se  

Jennie Wolmestad, kommunikationschef Rikshem: 0706 87 18 57 jennie.wolmestad@rikshem.se

Denna information är sådan information som Rikshem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 mars 2017 kl. 07:15 CET.

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vi äger, förvaltar och utvecklar bostäder och samhällsfastigheter i landets snabbast växande kommuner och erbjuder ett tryggt, trivsamt och flexibelt boende i attraktiva lägen. Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. Läs mer på rikshem.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar