Rikshem har tecknat nya ränteswappar

Rikshem AB (publ) har tecknat 5-åriga ränteswappar med ett totalt nominellt belopp på 4 mdkr. Den genomsnittliga fasta räntan som Rikshem betalar i ränteswapparna är under 1 %.

Vidare har Rikshem emitterat en obligation om 250 mkr med 21 månaders löptid som löper med en rörlig ränta (3M STIBOR + 16 bps).


Kontakt:
Jacob Bruzelius, finanschef Rikshem, 010-70 99 386, jacob.bruzelius@rikshem.se
Anya Alenberg, pressansvarig Rikshem, 010-70 99 374, anya.alenberg@rikshem.se
Taggar:

Om oss

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter – långsiktigt och hållbart. Fastigheterna finns i utvalda tillväxtorter över hela landet. Vår vision är att göra skillnad i utvecklingen av det goda samhället.

Prenumerera

Media

Media