Rikshems bokslutskommuniké 2017

Idag presenterar Rikshem sin bokslutskommuniké för 2017. Hyresintäkterna har ökat till 2 665 mkr (2 484). För jämförbara fastigheter steg hyresintäkterna med 4,3 (3,7) procent. Resultat efter skatt uppgick till 2 430 mkr (2 433). 

– 2017 bjöd på en föränderlig fastighetsmarknad men med fortsatt stor efterfrågan på hyresrätter. Rikshem levererar en god totalavkastning och ett bra resultat som grundar sig i en gynnsam marknad, effektiv förvaltning, framgångsrik nyproduktion och engagerade medarbetare, säger Sophia Mattsson-Linnala, vd på Rikshem.

  • Hyresintäkterna ökade till 2 665 mkr (2 484)
  • För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 4,3 procent (3,7)
  • Driftsöverskottet ökade till 1 555 mkr (1 420)
  • För jämförbara fastigheter ökade driftsöverskottet med 6,7 procent (3,4)
  • Förvaltningsresultat om 1 150 mkr (1 208)
  • Årets resultat uppgick till 2 430 mkr (2 433)
  • Fastighetsbeståndets värde ökade till 41 039 mkr (37 878)
  • Värdeförändring fastigheter om 1 647 mkr (1 962)
  • Totalavkastningen för året uppgick till 8,1 procent (9,7)

Läs hela bokslutskommunikén på rikshem.se eller i bifogad pdf.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Lilja, CFO, 010-70 99 308, anders.lilja@rikshem.se

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vi äger, förvaltar och utvecklar bostäder och samhällsfastigheter i utvalda kommuner och erbjuder ett tryggt, trivsamt och flexibelt boende i attraktiva lägen. Rikshem ska vara en långsiktig samarbetspartner till kommuner och ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. Läs mer på rikshem.se

www.rikshem.se

Taggar: