Rikshems delårsrapport januari-mars 2018: Ökade hyresintäkter och fastighetsvärde över 42 miljarder kronor

Hyresintäkterna har ökat till 680 mkr (665). För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 4,0 (5,2) procent. Resultat efter skatt uppgick till 329 (385).

– Vi ser en fortsatt god efterfrågan på hyresrätter och marknadsvakansen ligger på låga 0,3 procent. Hyresintäkterna ökade under perioden men den kalla och snörika vintern gav ökade fastighetskostnader som påverkar resultatet för det första kvartalet. Inflyttningen i norra Sveriges högsta trähus har påbörjats. Här har vi på endast 15 månader byggt 110 nya lägenheter, säger Sophia Mattsson-Linnala, vd Rikshem.

  • Hyresintäkterna ökade till 680 mkr (665)
  • För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 4,0 procent (5,2)
  • Driftsöverskottet uppgick till 350 mkr (352)
  • För jämförbara fastigheter var driftsöverskottet oförändrat (3,2 procent)
  • Förvaltningsresultat om 219 mkr (257)
  • Periodens resultat uppgick till 329 mkr (385)
  • Fastighetsbeståndets värde ökade till 42 199 mkr (39 729)
  • Värdeförändring fastigheter om 269 mkr (218)
  • Totalavkastningen, avseende rullande 12 månader, uppgick till 7,9 procent (9,1)

Läs hela delårsrapporten på rikshem.se eller i bifogad pdf.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Lilja, CFO, 010-70 99 308, anders.lilja@rikshem.se 

Informationen är sådan som Rikshem AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 maj 2018 klockan 07:30 CET. 

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vi äger, förvaltar och utvecklar bostäder och samhällsfastigheter i utvalda kommuner och erbjuder ett tryggt, trivsamt och flexibelt boende i attraktiva lägen. Rikshem ska vara en långsiktig samarbetspartner till kommuner och ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. Läs mer på rikshem.se

www.rikshem.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar