Uppdaterat ramverk för Rikshems gröna obligationer

Rikshem har uppdaterat sitt ramverk för gröna obligationer för den svenska marknaden. Ramverket innefattar precis som tidigare fastigheter där Rikshem genomfört energibesparande åtgärder samt nybyggnation i trä.   

Rikshem var ett av de första bostadsbolagen i världen med gröna obligationer och även först med att inkludera renovering av äldre bostadsfastigheter i sitt gröna ramverk. Det nu uppdaterade ramverket innebär exempelvis att rapporteringen utökas till att inkludera uppföljning av vattenkonsumtion samt koldioxidutsläpp.

– Rikshem arbetar för att vara den bästa långsiktiga fastighetsägaren i Sverige. Då är det en självklarhet att investera i och ha ett aktivt hållbarhetsarbete. Vårt arbete med energibesparingar är en viktig del i detta och efterfrågan på våra gröna obligationer som bidrar till att finansiera energieffektiviseringsåtgärderna är god, säger Sophia Mattsson-Linnala, vd på Rikshem.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jacob Bruzelius, finanschef, 010-70 99 386, jacob.bruzelius@rikshem.se  

Jennie Wolmestad, kommunikationschef, 070-687 18 57, jennie.wolmestad@rikshem.se

Denna information är sådan information som Rikshem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 april 2017 kl. 10:15 CET.

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vi äger, förvaltar och utvecklar bostäder och samhällsfastigheter i landets snabbast växande kommuner och erbjuder ett tryggt, trivsamt och flexibelt boende i attraktiva lägen. Rikshem ska vara en långsiktig samarbetspartner till kommuner och ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. Läs mer på rikshem.se

www.rikshem.se

Taggar: