Årets lokala utvecklingsgrupp 2013: Ransbysätter, Sunne kommun

Ransbysätters utvecklingsgrupp – Ransbysätter-Älgsjöbergs bygdeförening i Sunne kommun, Värmland – har utsetts till Årets lokala utvecklingsgrupp 2013 med följande motivering:

Genom sin utvecklingsgrupp har lilla Ransbysätter rest sig, gått i fronten och blivit en inspirationskälla för andra bygder. Det idoga och nyskapande arbetet har gett inflyttning och livskraft. Med sin hållbara profil, som genomsyrar allt byn tar sig för – bland annat en ekologisk kvarn och bageri – och den svenska landsbygdens snabbaste fiberbredband har Ransbysätter blivit en förebild också internationellt.

I tjugo år har Ranbysätters invånare arbetat för att hålla sin bygd levande. 1994 drogs byns första kulturvecka igång, efter att byalaget tagit över ett gammalt skolhus som skulle säljas till en privatperson. Idag hålls kulturveckan fortfarande en gång om året och skolhuset går numera under namnet Bygdegården och har blivit en knutpunkt i bygden där after work och symöten hålls och ett litet gym inretts.

Byn har också en tydlig hållbar profil som går igenom i alla projekt: 30 hushåll av 32 värms upp med hjälp av bio-, jord- eller bergvärme och all mark odlas ekologiskt. 2004 renoverade invånarna en gammal kvarn och började mala sitt eget mjöl – självklart ekologiskt – och året efter startades ett bageri som bara använder ekologiska råvaror från kvarnen.

Efter att byn engagerat sig i ett samarbete med kommunen har Ransbysätter även fått ett väl utbyggt bredband – som är det snabbaste i hela Sveriges landsbygd.

- Det här är en by med en kultur av hjälpsamhet och gemenskap. Vi har gjort jättemycket själva – man ska nog inte förvänta sig att någon annan gör saker åt en utan det handfasta får vi göra själva! säger Lennart Svahn, en av de drivande eldsjälarna.

Och byn fortsätter att utvecklas, inte minst med hjälp av nyinflyttade från hela Europa som startar nya odlingar och arbetar i kvarnen och bageriet.

- Det har flyttat hit många från andra länder – de är yngre och jobbar på som bara den, så visst utvecklas byn. Vi är tio nationaliteter här nu! säger Lena Ekmark, kassör i bygdeföreningen.

Ransbysätter kommer även att tilldelas PostNords pris under Landsbygdsriksdagen i Gävleborg den 14 – 16 maj 2014.

1 lokala utvecklingsgrupper från Hela Sverige som har ansökt om utmärkelsen Årets lokala utvecklingsgrupp. I Utmärkelsekommittén finns Anita Brodén, riksdagsledamot, Thage G Peterson, f d talman och författare, samt Åke Edin, f d ordförande i Hela Sverige ska leva.


För mer information, kontakta:

Lennart Svahn, Ransbysätter

Tel. 070 680 56 70, e-mail: naturkraft@swipnet.se

Ulrik Strömberg, handläggare, Hela Sverige ska leva

Tel. 070 641 44 14, e-mail: ulrik.stromberg@helasverige.se

Linn Hjort, kommunikatör, Hela Sverige ska leva

Tel. 070 233 21 07, e-mail: linn.hjort@helasverige.se

Om oss

4700 lokala utvecklingsgrupper, cirka 100 kommunbygderåd, 24 länsbygderåd och ett 40-tal medlemsorganisationer som arbetar för hållbara, företagsamma bygder i hela landet – det är Riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Läs mer på www.helasverige.se

Dokument & länkar