Arjeplog är Årets kommun 2013

Arjeplog har utsetts till Årets kommun 2013 av Riksorganisationen Hela Sverige ska levas utmärkelsekommitté.

Arjeplog har utsetts till Årets kommun 2013 av Riksorganisationen Hela Sverige ska levas utmärkelsekommitté. Motiveringen till utmärkelsen lyder:

Arjeplogs kommun har en väl utvecklad strategi för lokal utveckling och en intensiv och kontinuerlig kommunikation med både sina byar och det omgivande samhället. Kommunen stödjer aktivt den lokala servicen i ett nära samarbete med de lokala grupperna och uppmuntrar unga att samverka med de vuxna för bygdens utveckling. Arjeplog är idag ett föredöme för andra kommuner med en bra modell för lokal demokrati.

Arjeplogs kommun har sedan början på 2012 arbetat systematiskt med att få in ett underifrånperspektiv i kommunstyret. Bland annat har kommunen utvecklat strukturer för att kunna föra en kontinuerlig dialog med kommuninvånarna. I kommunbygderådet samlas representanter för byarna och representanter för kommunen, på glesbygdsmöten får alla bybor delta, och byaföreningarna kan själva kalla kommunens tjänstemän och folkvalda till möten

- Demokratin blir riktigt påtaglig och de här plattformarna gör invånarna delaktiga på ett helt annat sätt, säger Bo Häggroth, landsbygdsutvecklare i Arjeplogs kommun.

Att alla ska nås av kommunens information är en viktig del i strategin för en levande lokal demokrati. För att se till att alla invånare nås av information används en mängd olika kanaler: hemsida och Facebook, sms, och nyhetsbrev som delas ut med post eller elektroniskt. Dessutom hålls regelbundna informationsmöten.

Ungdomar tillägnas en hel del uppmärksamhet i kommunens planer och inbjuds bland annat att genomföra idéer för roliga fritidssysselsättningar och att delta i en skrivartävling. I samverkan med byarna utvecklar kommunen metoder för att förbättra servicen till invånarna, till exempel ett system för hemkörning av varor.

- I kommunen har det skapats en lokal utvecklingsanda, man vill något med sin bygd – och det är positivt för kommunen. Den här utmärkelsen är stor för oss som kommun, och det är stort för Norrbotten – det känns bra att vårt arbetssätt lett till det här och det stimulerar oss till att anta nya utmaningar.

- Länsstyrelsen, Tillväxtverket och Hela Sverige ska leva i Norrbottens län har också betytt mycket för Arjeplogs utvecklingsarbete och det vi vill lyfta fram, kommenterar Bo Häggroth.

I Utmärkelsekommittén finns Anita Brodén, riksdagsledamot, Thage G Peterson, f d talman och författare, samt Åke Edin, f d ordförande i Hela Sverige ska leva.

För mer information, kontakta:

Bo Häggroth, landsbygdsutvecklare, Arjeplog

Tel. 070 115 33 56, e-mail: bo.haggroth@arjeplog.se

Ulf Ottosson (C), kommunpolitiker, Arjeplog

Tel. 070 560 97 41, e-mail: ulf.ottosson@arjeplog.se

Ulrik Strömberg, handläggare, Hela Sverige ska leva

Tel. 070 641 44 14, e-mail: ulrik.stromberg@helasverige.se

Linn Hjort, kommunikatör, Hela Sverige ska leva

Tel. 070 233 21 07, e-mail: linn.hjort@helasverige.se

Om oss

4700 lokala utvecklingsgrupper, cirka 100 kommunbygderåd, 24 länsbygderåd och ett 40-tal medlemsorganisationer som arbetar för hållbara, företagsamma bygder i hela landet – det är Riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Läs mer på www.helasverige.se

Dokument & länkar