Arvsfonden satsar på unga i Tornedalen

Nu är beslutet fattat och Arvsfonden går in som huvudfinansiär i projektet Ung i Tornedalen. Övriga finansiärer är bland annat Landstinget, Länsstyrelsen samt Haparanda, Pajala och Övertorneå kommuner. Projektet löper över tre år och har en totalbudget på cirka 5,5 miljoner.

Att vi efter många månaders väntan fått positiva besked känns skönt, säger Anna Tuomas, projektledare vid Hela Sverige ska leva Norrbotten. I förra veckan blev medfinansieringen från Länsstyrelsen och Landstinget klar, och i måndags blev det så klart med huvudfinansieringen från Allmänna arvsfonden som går in med drygt 1 miljon per år.

Projektet, som kommer att pågå under tre år, har som främsta syfte att stötta och inspirera unga människor (ca 12-25 år) i Tornedalen att vara med och påverka samhällsutvecklingen och sin egen livssituation. Tanken är utgå från ungas olika intresseområden och stötta idéer som de har och vill genomföra. Att få unga att vilja leva och verka i vårt län är en av de största utmaningarna vi har. Det är en av orsakerna till att vi vill driva detta projekt, säger Åse Blombäck, ordförande i Hela Sverige ska leva Norrbotten.

Nu närmast är det tillsättande av styrgrupp samt rekrytering av medarbetare som är i fokus, säger Anna Tuomas. Totalt kommer tre personer att anställas utöver projektledaren, en medarbetare i vardera Pajala, Övertorneå och Haparanda. Förhoppningen är att vi kommer att hitta unga i 19-25 årsåldern som är drivande och engagerade som vill arbeta med ett projekt som detta, säger Tuomas.

För mer information kontakta

Anna Tuomas, 070-369 38 16, anna.tuomas@helasverige.se

Åse Blombäck, ordförande Hela Sverige ska leva Norrbotten, 070-581 35 50, ase.blomback@helasverige.se

Hela Sverige ska leva Norrbotten, den regionala delen av riksorganisationen Hela Sverige ska leva, arbetar liksom riksorganisationen för att stötta lokal utveckling. Ett arbete där fokus är de lokala utvecklingsgrupperna runt om i länet. I vårt arbetsområde ingår 14 kommuner, fem Leaderområden och för närvarande cirka 350 stycken lokala utvecklingsgrupper.

Lokal utvecklingsgrupp = en förening eller nätverk som arbetar för sin bygds utveckling i ett helhetsperspektiv. Föreningen/nätverket ska även arbeta demokratiskt samt vara partipolitiskt och religiöst obunden.

Taggar:

Om oss

4700 lokala utvecklingsgrupper, cirka 100 kommunbygderåd, 24 länsbygderåd och ett 40-tal medlemsorganisationer som arbetar för hållbara, företagsamma bygder i hela landet – det är Riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Läs mer på www.helasverige.se