En majoritet av svenskarna anser att stödet till glesbygden borde öka

Umeå universitet släppte i förra veckan en rapport där norrlänningars åsikter jämförs med övriga rikets. Skillnaderna var inte så stora som man kanske kunde tro. Vad gäller stöd till glesbygden, så anser knappt 80 av norrlänningarna att det ska öka. Och drygt 70 procent av övriga riket instämmer.

Hela Sverige ska levas ordförande Inez Abrahamzon är inte förvånad.

– För ett par dagar sedan ockuperade åseleborna sin sjukstuga i protest mot att ambulansen dragits in. I Dorotea har ockupationen pågått sedan slutet av januari, säger hon och fortsätter:

– Mejlen, telefonsamtalen och skriverierna visar ett stort stöd från människor i hela landet. Det är faktiskt mer än intressant att människor i gemen verkar ha större intresse och mycket mer förståelse för att politik handlar om att fördela resurser än många beslutsfattare.

Om svenska folket vill skicka tillbaka mer skattepengar till de trakter som bidrar med tillgångar i form av både människor och råvaruresurser till den gemensamma skattekassan, fortsätter Inez:

– Varför lyssnar inte politikerna?

Rapporten ingår i det fleråriga projektet Norrländsk regionstudie 2010. Rapportens namn är ”Det röda Norrland och det blå Sverige”.

Har du frågor är du välkommen att kontakta:

Karin Wenström, informationsansvarig Hela Sverige ska leva. Tfn 0732-44 95 64

Hela Sverige ska leva

Stödjer lokal utveckling och synliggör landsbygdens värden. Närmare 5 000 utvecklingsgrupper, cirka 100 kommunbygderåd, 24 länsbygderåd och 40 medlemsorganisationer är engagerade. 100 000 människor satsar varje år över fem miljoner ideella timmar för den egna bygdens bästa. En växande folkrörelse som ger företagsamma och hållbara bygder i hela Sverige!

Taggar:

Om oss

4700 lokala utvecklingsgrupper, cirka 100 kommunbygderåd, 24 länsbygderåd och ett 40-tal medlemsorganisationer som arbetar för hållbara, företagsamma bygder i hela landet – det är Riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Läs mer på www.helasverige.se