”En tyst revolution har börjat!”

Det allra första Europeiska landsbygdsparlamentet avslutades igår med att de cirka 150 delegaterna antog ett uttalande och en mängd motioner. Medan Europas landsbygd och dess invånare har enorma resurser i form av natur, erfarenhet, kultur och mångfald står de ändå inför svåra utmaningar som avfolkning, isolering och en avsaknad av konkurrenskraftiga arbetstillfällen. European Rural Parliament konstaterade bland annat:

Arbetet med att bygga hållbarhet för våra landsbygder kan bara ske genom vitala lokala demokratier och ett starkt partnerskap mellan de som beslutar om politiken som påverkar våra bygder, och de som lever och arbetar i dem. Vi uppmanar beslutsfattare på europeisk, nationell och regional nivå att ansluta sig till oss i ett funktionellt partnerskap, och att skapa dialog med oss för att göra det möjligt för våra bygder att leva och blomstra över hela Europa!

- Jag tycker att det här var en väldigt positiv början på en ny plattform som har potential att ge landsbygden en verkligt stark röst i framtiden, säger Vanessa Halhead, representant för det europeiska nätverket European Rural Community Alliance, ERCA.

Idag, torsdag 14 november, ska delegater träffa en grupp EU-parlamentariker i EU-parlamentets lokaler för att presentera resultaten av riksdagens diskussioner. Sedan ska arbetet för organisering för en mer levande landsbygd fortsätta i en mängd arbetsgrupper.

- Vi har startat en process som har gått över alla förväntningar. Om den här mobiliseringen fortgår som vi tror, så är det början på en tyst revolution – medan media och makthavare sover så organiserar vi nu Europas landsbygd, kommenterar Inez Abrahamzon, projektledare för European Rural Parliament.

Gå till http://europeanruralparliament.com eller www.helasverige.se för mer information, uppdateringar, bilder och hela uttalandet.


För kontakter och mer information:

Inez Abrahamzon, projektledare European Rural Parliament. Tel. +46 70 695 56 70, e-mail: inez@inez.se

Linn Hjort, presskontakt European Rural Parliament. Tel. +46 70 233 21 07, e-mail: linn.hjort@helasverige.se

Om oss

4700 lokala utvecklingsgrupper, cirka 100 kommunbygderåd, 24 länsbygderåd och ett 40-tal medlemsorganisationer som arbetar för hållbara, företagsamma bygder i hela landet – det är Riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Läs mer på www.helasverige.se