Europeiskt manifest för landsbygden antaget

Årets europeiska landsbygdsriksdag – European Rural Parliament – har precis avslutats i Schärding, Österrike. På plats har 240 delegater från landsbygdsrörelser från 40 länder i Europa diskuterat och antagit ett landsbygdspolitiskt manifest.

Manifestet ger förslag på åtgärder som behövs för att hålla den europeiska landsbygden levande och begränsa urbaniseringens framfart. Under våren har förslag samlats in i alla länder, vilket involverat tusentals människor, och dessa ligger till grund för manifestet.

Här i Sverige har Riksorganisationen Hela Sverige ska leva använt sociala medier, sin hemsida och möten för att få in så många förslag som möjligt från människor runt om i hela landet.

- Det har varit ett fantastiskt arbete, både innan landsbygdsriksdagen och under. Vi tror att den europeiska landsbygdsrörelsen kommer att växa sig allt starkare och få allt större självförtroende genom våra möten – och detta kommer att gagna utvecklingen i alla europeiska länder, säger Staffan Nilsson, en av Hela Sverige ska levas ordförande, som också var konferencier för European Rural Parliament.

I manifestet står det bland annat:

- Uppmana EU att granska vilket skick den europeiska landsbygden befinner sig i och släppa en rapport om detta med målet att lägga större fokus på landsbygden i de olika EU-programmen och fonderna.

- Genom att främja en stolthet över landsbygden, stärka service och göra det möjligt för unga att bo kvar på landsbygden ska den nedåtgående spiralen vändas.

- Alla människor ska vara inkluderade och ha en plats i samhället. Särskilt fokus bör läggas på romerna i centrala och östra Europa. De ska ses som folk med jämlika rättigheter till arbete och utbildning till sina barn.

- Regeringar ska se till att landsbygdens invånare har tillräcklig service och möjlighet att ta beslut om sina egna behov.

Rapporten går att ladda ner på engelska på: www.europeanruralparliament.com

Den europeiska landsbygdsriksdagen konstaterade också att de många människor som nu flyr till Europa öppnar en möjlighet för integration på landsbygden och för att öka service och arbetstillfällen. Landsbygdsriksdagen uppmanade till ett varmhjärtat och solidariskt mottagande av flyktingarna.

European Rural Parliament hölls första gången i Bryssel 2013. Då beslutades bland annat att den ska hållas vartannat år. Läs mer om ERP och se filmerna från evenemanget på vår hemsida: www.helasverige.se


Hela Sverige ska leva är en riksorganisation som består av cirka 5 000 lokala utvecklingsgrupper (byalag) från byar spridda över hela landet, och nära 50 medlemsorganisationer. Se www.helasverige.se för mer information.


Kontakt

Staffan Nilsson, ordförande Hela Sverige ska leva

Tfn: 070 578 00 22, e-post: staffan.nilsson@helasverige.se

Lena Husén, internationell samordnare Hela Sverige ska leva

Tfn: 070 525 74 95, e-post: lena.husen@helasverige.se

Om oss

4700 lokala utvecklingsgrupper, cirka 100 kommunbygderåd, 24 länsbygderåd och ett 40-tal medlemsorganisationer som arbetar för hållbara, företagsamma bygder i hela landet – det är Riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Läs mer på www.helasverige.se