För ett land i balans: Landsbygdsriksdagen 2016

Den 27-29 maj 2016 arrangeras Landsbygdsriksdagen på Gotland av Riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Landsbygdsriksdagen är en av Europas största mötesplatser för landsbygdsutveckling och har anordnats vartannat år sedan mitten av 1990-talet av Hela Sverige ska leva.

2016 års tema är ”för ett land i balans”. Tillsammans utmanar, utvecklar och utbildar vi varandra i landsbygdsfrågor och ställer frågan hur vi skapar ett land i balans. Vi kommer ta upp nationellt intressanta frågor och frågor som är viktiga för landsbygdsutveckling.

På Landsbygdsriksdagen träffas lokala utvecklingsgrupper, politiker, tjänstemän, representanter från byarörelser i andra länder, entreprenörer och forskare, som alla intresserar sig för landsbygdens utmaningar och möjligheter.

Press är varmt välkommen till Landsbygdsriksdagen. Mer information kommer att skickas ut under 2016. Programmet lanseras under mitten av januari. Läs gärna mer på vår hemsida: www.landsbygdsriksdagen.seKontakt

Malena Bendelin, projektledare Landsbygdsriksdagen 2016

Tfn: 070 241 00 97, e-post: malena.bendelin@helasverige.se

Linn Hjort, kommunikatör Hela Sverige ska leva

Tfn: 070 233 21 07, e-post: linn.hjort@helasverige.seHela Sverige ska leva är en riksorganisation som består av cirka 5 000 lokala utvecklingsgrupper (byalag) från byar spridda över hela landet, och nära 50 medlemsorganisationer. Se www.helasverige.se för mer information.

Om oss

4700 lokala utvecklingsgrupper, cirka 100 kommunbygderåd, 24 länsbygderåd och ett 40-tal medlemsorganisationer som arbetar för hållbara, företagsamma bygder i hela landet – det är Riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Läs mer på www.helasverige.se