Krossa storstadsnormen - #ungapålandsbygden arrangerar rikskonferens i Hallsberg

Den 21-22 september anordnas den första rikskonferensen för #ungapålandsbygden, ett initiativ av Hela Sverige ska leva, Vi Unga, U LAND och 4H.  

Konferensen handlar om storstadsnormen, våra attityder till unga som väljer att bo på landsbygden och hur vi kan förbättra förutsättningarna för ungas organisering och delaktighet i lokal utveckling.

Arvid Stiernström, U LAND och Lotta Svensson, forskare på FoU i Söderhamn inleder konferensen den 21 september med föreläsningar om landsbygdens särskildheter och vuxnas attityder till unga som bor på landsbygden. ”Här får du inte vara med om du inte flyttar härifrån” är titeln på Lotta Svenssons avhandling som summerar paradoxen med att vara ung och vilja bo på landsbygden.

Under söndagen kommer Clara Bodéns film ”LGH+Bil+Allt jag har och äger” att visas och inspirera till samtal om normförändringar – både till landsbygder och i landsbygder.

Konferensen samlar ett 50-tal deltagare från hela landet som på olika sätt jobbar med och/eller är unga på landsbygden och är en del av #ungapålandsbygdens arbete för att lyfta frågan om hur storstadsnormen skapar en klyfta mellan städer och landsbygder i det allt mer urbaniserade Sverige. 

Bildtext: Malin Ohlsson och Elin Jansson med #ungapålandsbygdens Almedalskampanj #storstadsnORMEN och IOGT-NTOs kampanj #alkoholSTÖRen
Foto: Hela Sverige ska leva

Kontakt:
Josefin Heed
072-706 88 60
josefin.heed@helasverige.se
Program och mer info: www.ungapålandsbygden.se, www.helasverige.se

Om föreningarna:

Hela Sverige ska leva stöder lokal utveckling och de cirka 5 000 byalag över hela Sverige som arbetar för sin bygds utveckling.

Vi Unga är en organisation för unga ledare, arrangörer och entreprenörer.

U LAND är ett nationellt nätverk bestående av ungdomscoacher i Leaderområden, aktiva i organisationer och projektledare för olika ungdomsprojekt på landsbygden.

4H står för huvud, hjärta, hand, hälsa. Föreningen arbetar för att barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden.

Om oss

4700 lokala utvecklingsgrupper, cirka 100 kommunbygderåd, 24 länsbygderåd och ett 40-tal medlemsorganisationer som arbetar för hållbara, företagsamma bygder i hela landet – det är Riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Läs mer på www.helasverige.se

Media

Media