Kultur kan göra skillnad

Kultur kan göra skillnad. Så heter den konferens som just nu pågår i jämtländska Bräcke. Här ges många exempel på hur viktig kulturen är för en bygd.

Ingegerd Petersson, Kalmar, styrelseledamot i Hela Sverige ska leva, inledde i går torsdag, med att säga att hon ser fram emot dagarna i Bräcke. Konferensen bjuder både på inspiration, debatt och work shops.

– Tankar och processer kommer att sättas igång inom oss alla som är här. Dessutom får vi tillfällen att mingla och lära känna varandra. Vi är ju många som är medvetna om att ska det hända något, så får vi ordna det själva, sa Ingegerd.

Hon konstaterade att kultur är viktigt. Bland Hela Sverige ska levas cirka 5 000 lokala utvecklingsgrupper arbetar nästan alla med kultur på något sätt.

Likväl som kultur kan skapa förändringar kan den också vara konserverande, konstaterade Ingegerd och sa:

– Hur speglas landsbygden i filmer? Ta Änglagård, Masjävlar eller Bonnånger som exempel. Är vi inkrökta som blev kvar? Är landsbygden mest av allt till för att köra skoter, jaga, grilla korv eller dit man åker när man har semester?

– Kultur är viktig för tillväxt, det finns många undersökningar som visar på detta. Därför vill vi i Hela Sverige ska leva hjälpa till och vara stigfinnare med kultur som tillväxt. Vi hoppas att detta kan bli ett återkommande evenemang och vi är beredda att ställa upp tillsammans med andra kulturintresserade parter, avslutar Ingegerd Petersson, Hela Sverige ska leva.

Följ konferensen på Hela Sverige ska levas hemsida, www.helasverige.se

Konferensen bygger på Glesbygdsverkets rapport Kultur kan göra skillnad, en receptsamling om kultur i glesbygdstäta kommuner av Catarina Lundström.

Arrangör är Riksorganisationen Hela Sverige ska leva, tillsammans med Sveriges kommuner och landsting, Bräcke kommun, Länskulturen Jämtland och Bräcke Folkets hus.

Stöd har lämnats av Inlandsinnovation, Studieförbundet Vuxenskolan, LRF, Bygdegårdarnas riksförbund och Office.

För mer information, kontakta Ingegerd Petersson, tfn 070 318 78 38.

Hela Sverige ska leva

Stödjer lokal utveckling och synliggör landsbygdens värden. Cirka 5 000 utvecklingsgrupper, cirka 100 kommunbygderåd, 24 länsbygderåd och 40 medlemsorganisationer är engagerade. 100 000 människor satsar varje år över fem miljoner ideella timmar för den egna bygdens bästa. En växande folkrörelse som ger företagsamma och hållbara bygder i hela Sverige!

Om oss

4700 lokala utvecklingsgrupper, cirka 100 kommunbygderåd, 24 länsbygderåd och ett 40-tal medlemsorganisationer som arbetar för hållbara, företagsamma bygder i hela landet – det är Riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Läs mer på www.helasverige.se

Media

Media