Nu lanserar vi #jämställtmöte

Vi ska bli bäst på jämställdhet! Detta stolta mål satte vi upp redan år 2007, och vi har arbetat på flera fronter för att uppnå detta.

Men efter en självrannsakande genomgång av våra möten märkte vi att vi har en lång väg kvar att gå. Vi använde appen GenderTimer för att mäta mäns och kvinnors talartid, och fick obestridliga bevis på att männen tar upp mycket mer tid än kvinnorna.

- I en genuint demokratisk och jämställd organisation ska det inte vara så här stora skillnader mellan mäns och kvinnors utrymme. Därför beslöt vi oss för att arbeta för en förbättring – och att göra det öppet, för att inspirera andra och utmana oss själva, säger Åse Classon, Hela Sverige ska levas ena ordförande.

Därför lanserar vi nu #jämställtmöte. Varje möte på riksnivå ska mätas med gendertimern. Mätningen ska presenteras vid varje öppnande. Någon gång under mötet ska deltagarna också få en chans att tillsammans göra en kort reflektion över hur en mer jämställd talartid ska kunna uppnås.

- Vi tror inte att vi uppnått jämställdhet bara för att män och kvinnor talar lika länge på våra möten. Men det är ett sätt att bryta stereotypa mönster och skapa diskussion och eftertanke – och att visa att vi tar jämställdheten på allvar, säger Staffan Nilsson, också ordförande i Hela Sverige ska leva.

Målet är att vi ska ha uppnått proportionen 40-60 i talartid till vårt höstmöte i november/december i år.

Vi vill uppmuntra andra organisationer och arbetsplatser att följa med på vår resa, och höra av sig med sina bästa tips – och använda hashtagen #jämställtmöte varje gång ett jämställt möte hålls.

Läs mer om arbetet på www.helasverige.se

Kontakt

Staffan Nilsson, ordförande, Hela Sverige ska leva

Tfn: 070 578 00 22, e-post: staffan.nilsson@helasverige.se

Åse Classon, ordförande, Hela Sverige ska leva

Tfn: 070 581 35 50, e-post: ase.classon@helasverige.se

Linn Hjort, kommunikatör, Hela Sverige ska leva

Tfn: 070 233 21 07, e-post: linn.hjort@helasverige.se

Hela Sverige ska leva är en riksorganisation som består av cirka 5 000 lokala utvecklingsgrupper (byalag) från byar spridda över hela landet, och nära 50 medlemsorganisationer. Se www.helasverige.se för mer information.

Om oss

4700 lokala utvecklingsgrupper, cirka 100 kommunbygderåd, 24 länsbygderåd och ett 40-tal medlemsorganisationer som arbetar för hållbara, företagsamma bygder i hela landet – det är Riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Läs mer på www.helasverige.se

Prenumerera