Regeringen beviljar verksamhetsbidrag till Hela Sverige ska leva

Regeringen har idag beviljat Riksorganisationen Hela Sverige ska leva verksamhetsbidrag med 45 000 000 kronor för perioden 2016–2018.

Bidraget ska användas till att stimulera och stödja lokal utveckling i alla delar av landet. Det civila samhällets roll för frågor som rör mångfald och integration ska uppmärksammas.

- De insatser som Hela Sverige ska leva genomför medverkar till lokal utveckling i hela landet. Det handlar om insatser som är viktiga i såväl landsbygder som i mer tätbefolkade områden. Det blir också allt viktigare att frågor som rör mångfald och integration uppmärksammas i detta sammanhang, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

- Vi är mycket glada att få detta positiva besked, nu kan vi fortsätta bedriva landsbygdsutveckling och de viktiga frågorna om en balans mellan stad och land i tre år till, säger verksamhetschef Terese Bengard

Hela Sverige ska leva har en viktig roll i att lyfta betydelsen av civilsamhället, det lokala perspektivet, byarörelsen och alla goda exempel på det arbete som görs i hela landet. I och med detta treåriga besked kan organisationen planera sin verksamhet på ett långsiktigt sätt och bidra till att utveckla hela Sverige.


Kontakt

Terese Bengard, verksamhetschef Hela Sverige ska leva

Tfn: 070 295 21 25, e-post: terese.bengard@helasverige.se

Linn Hjort, kommunikatör Hela Sverige ska leva

Tfn: 070 233 21 07, linn.hjort@helasverige.se

Hela Sverige ska leva är en riksorganisation som består av cirka 5 000 lokala utvecklingsgrupper (byalag) från byar spridda över hela landet, och nära 50 medlemsorganisationer. Se www.helasverige.se för mer information.

Om oss

4700 lokala utvecklingsgrupper, cirka 100 kommunbygderåd, 24 länsbygderåd och ett 40-tal medlemsorganisationer som arbetar för hållbara, företagsamma bygder i hela landet – det är Riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Läs mer på www.helasverige.se

Prenumerera