Virtuellt möte för små skolor i utveckling

Nu kopplar små skolorna upp sig mot varandra för att pröva om fjärrundervisning är en möjlighet. Lärare och rektorer ska med teknikens hjälp träffas virtuellt ska ges möjlighet att utveckla egna metoder och modeller.

Onsdag 20 februari kl. 09.30 – 16.00

Under dagen ska vi från tre olika platser – Lövsta Lärcentrum på Gotland, Svågadalens skola i Bjuråker/Hudiksvall och Servicepunkten i Harads/Boden, arbeta tillsammans med att just pröva och utveckla – digitala lektioner. Bra bredbandskapacitet, Smart Board och stora skärmar ska tas oss till varandra.

Lärarna har haft i hemläxa att välja ut en eller max tre favoritlektioner som dom redan använder dig av. Eller beskrivning av någon annan lektion som dom vill utveckla, inom vilket ämne som helst. Favoriterna ska under dagen förhoppningsvis utvecklas och bli ännu roligare att jobba med.

Genom It-tekniken kan alla skolor få möjlighet att utvecklas. Den nya tekniken är nyckeln till att små skolor med lite resurser får tillgång till behöriga lärare och kurslitteratur på nätet.
Små skolor i utveckling arbetar för att förändra gamla strukturer som säger att undervisning via nätet är på distans. Så är det givetvis inte, tvärtom världen kliver in i klassrummet.

För tekniken ansvarar ComPodium och för processen med metoder & modeller  Europeanminds.

Syftet med projektet är att stödja de små skolornas arbete att ta fram nya pedagogiska metoder kopplade till IT, samt att utveckla och stärka skolans roll i det lokala samhällsbygget.

Skolan ska bli ett nav för bygdens utveckling. Projektet ska därigenom stärka den lokala identiteten och stödja den lokala utvecklingen.

Projektets huvudmål är ett antal väl fungerande och effektiva pilotskolor i gles- och landsbygd som var och en och genom ett starkt nätverk tjänar som goda exempel för andra skolor.

Projektägare: Hela Sverige ska leva, www.helasverige.se
Projektledare; Cecilia ”Cicci” Andersson
Kontaktpersoner på respektive ort:
Cecilia ”Cicci” Andersson, Harads 070 – 510 10 36
Irene Westerlund, Svågadalen 070 – 810 48 28
Lotta Gröning, Gotland 070 – 513 61 55

Hela Sverige ska leva

Stödjer lokal utveckling och synliggör landsbygdens värden. Cirka 5 000 utvecklingsgrupper, cirka 100 kommunbygderåd, 24 länsbygderåd och 40 medlemsorganisationer är engagerade. 100 000 människor satsar varje år över fem miljoner ideella timmar för den egna bygdens bästa. En växande folkrörelse som ger företagsamma och hållbara bygder i hela Sverige!

Om oss

4700 lokala utvecklingsgrupper, cirka 100 kommunbygderåd, 24 länsbygderåd och ett 40-tal medlemsorganisationer som arbetar för hållbara, företagsamma bygder i hela landet – det är Riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Läs mer på www.helasverige.se

Prenumerera