Arbetsförmedlingskontor kan bli mer effektiva

Arbetsförmedlingens kontor använder sina resurser olika effektivt när det gäller att förmedla arbete. Ungefär hälften av kontoren kan bli mer effektiva om man jämför med de kontor som utnyttjar sina resurser bäst. Det visar en granskning från Riksrevisionen.

Riksrevisionen har granskat Arbetsförmedlingens resurseffektivitet genom jämförelser mellan arbetsförmedlingskontor. Granskningen visar att det finns en förbättringspotential för vissa av kontoren. Prestationerna, i form av övergång till jobb eller studier, skulle i genomsnitt kunna öka med åtta procent om året utan att det tillförs mer resurser. Om alla förmedlingskontor varit lika effektiva hade det till exempel kunnat innebära att cirka 17 000 fler arbetssökande hade fått jobb under 2010.

Granskningen visar också att det är genom att utveckla sitt inre arbete som kontoren kan förbättra sin effektivitet, det vill säga genom exempelvis organisering, styrning och ledarskap. Enligt Riksrevisionen är det därför viktigt att Arbetsförmedlingen försöker identifiera vilka inre faktorer det är som påverkar effektiviteten. Effektiviseringsarbetet bör sedan inriktas mot de kontor som har stor potential till förbättring.

– Det finns idag personer som står utan sysselsättning längre än nödvändigt, vilket är kostsamt både för individen och samhället. Arbetsförmedlingen bör börja mäta effektiviteten mer systematiskt i syfte att utveckla verksamheten, säger riksrevisor Gudrun Antemar.

Regeringen bör ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att återkommande följa upp och analysera resurseffektiviteten.

Fakta: Granskningen avser perioden 2004-2010. Effektivitetsberäkningarna baseras på DEA-metoden (Data Envelopment Analysis) som mäter relativ effektivitet. Det är Arbetsförmedlingens eget arbetssätt som definierar vad effektiv förmedling är. Ett kontor bedöms vara effektivt när det inte finns något annat kontor som åstadkommer fler prestationer (jobb eller studier) med de resurser som finns. Om de mest effektiva kontoren kan bli ännu effektivare ingår inte i analysen.

Rapporttitel: Effektivitetsmätning som metod för att jämföra arbetsförmedlingskontor (RiR 2012:9)

Rapporten kan hämtas och beställas på www.riksrevisionen.se

Riksrevisor: Gudrun Antemar

Projektledare: Christian Andersson, 08-5171 43 08

Pressekreterare: Pernilla Eldblom, 08-5171 42 00

 

Taggar:

Om oss

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende granskning av statlig verksamhet medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning.

Prenumerera

Dokument & länkar