Bruksvärdessystemets effekter på inkomster

När det är stor bostadsbrist gör utformningen av det statliga systemet för hyressättning, det så kallade bruksvärdessystemet, att arbetsinkomsten minskar. Det visar Riksrevisionens senaste granskning.

Riksrevisionen har studerat effekterna av ett bostadslotteri i Solna, Stock­holms län, när ett kommunalt bostadsbolag under åren 2003–2013 lottade ut drygt 600 förstahandskontrakt.

Resultatet visar att de personer som fick en lägenhet efter 3–5 år i genomsnitt hade sänkt sina årsarbetsinkomster med 50 000 kronor, jämfört med dem som inte vann i lotteriet.

Samtidigt hade flytten en positiv effekt på utbildningsnivån då andelen som tog högskole­examen ökade med tio procent. Den negativa effekten på inkomst fanns kvar även om hänsyn tas till att de boende påbörjade studier och sänkte sina inkomster på grund av detta

­– Att få en lägenhet med hyra under marknadsnivå skapar ett ekonomiskt värde som ger hyresgästen möjlighet att sänka sin arbetsinkomst. Vår studie är, såvitt vi vet, första gången som det empiriskt har kunnat beläggas att bruksvärdes­systemet påverkar hur mycket människor arbetar, säger Cecilia Enström Öst, projektledare för rapporten.

Granskningen belyser även kopplingen mellan hushållens inkomster och segregation. Att genomsnittsinkomsten är lägre i hyresrätter än i bostadsrätter har ofta tolkats som ett tecken på att bruksvärdessystemet minskar inkomstsegregationen.

– Eftersom granskningen tyder på att bruksvärdessystemets utformning orsakar minskad arbetsinkomst bör inte inkomst längre kunna ses som en fullgod indikator på minskad segregation, säger Cecilia Enström Öst.

– Sammantaget ger granskningen därmed nya kunskaper på flera områden som bör beaktas vid diskussioner om hur systemet för hyressättning kan utvecklas, säger Cecilia Enström Öst.

Rapporten finns att ladda ner från Riksrevisionens webbplats

Inkomsteffekter av bruksvärdessystemet (RiR 2017:24)

Olle Castelius
Pressekreterare, Riksrevisionen
Tfn: 08-51 71 42 06, 073-445 22 06

olle.castelius@riksrevisionen.se

Riksrevisionens uppdrag är att granska vad statens pengar går till, hur de redovisas och hur effektivt de används.

Om oss

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende granskning av statlig verksamhet medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning.

Prenumerera

Dokument & länkar