Instegsjobb och nystartsjobb ger nyanlända bättre jobbmöjligheter

Nyanlända som får ett instegsjobb eller ett nystartsjobb kommer närmare arbetsmarknaden än de utan subventionerad anställning. Men det finns ytterligare effektiviseringsmöjligheter för att få fler i jobb genom att bättre nå ut till arbetsgivare och se över stödvillkoren.

Instegsjobb och nystartsjobb för nyanlända är två subventionerade anställningsformer som infördes 2007. Riksrevisionen har granskat om dessa subventionerade anställningsformer medverkar till att förbättra nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Granskningen visar att de bidrar till att föra nyanlända närmare arbetsmarknaden. Detta gäller särskilt när en nyanländ först får ett instegsjobb och därefter ett nystartsjobb. Dessa personer har signifikant högre sannolikhet att få ett riktigt jobb jämfört med dem som bara haft ett nystartsjobb.

– Integration tar tid. Med en långsiktighet i etableringsarbetet och insatser i rätt följd får nyanlända bättre förutsättningar att nå den ordinarie arbetsmarknaden, säger riksrevisor Claes Norgren.

Granskningen visar att det också finns problem och risker med stödens utformning. Man behöver vara vaksam så att de nyanländas språkinlärning inte får stå tillbaka för de subventionerade jobben. Och för att stöden ska nå bästa effekt bör subventionen för instegsjobb vara större än nystartsjobbens.

Det finns en risk att instegsjobben skapas i ett fåtal branscher där chanserna till ordinarie jobb är mindre. Stora privata arbetsgivare, staten och landstingen har anställt få nyanlända med instegsjobb. Därför rekommenderas Arbetsförmedlingen att öka insatserna mot nya arbetsgivargrupper för att öka stödets utbredning.

Fakta: Instegsjobb och nystartsjobb för nyanlända ges till nyanlända som är anmälda hos Arbetsförmedlingen och som inom de senaste 36 månaderna beviljats uppehållstillstånd eller uppehållskort på grund av flyktingskäl eller i egenskap av anhöriginvandrare från tredje land. För instegsjobb får arbetsgivaren 80 procent av lönekostnaden återbetald. Anställningen ska kombineras med sfi-studier. För nystartsjobb återbetalas två gånger arbetsgivaravgiften.

Rapporttitel: Ett steg in och en ny start – hur fungerar subventionerade anställningar för nyanlända? (RiR 2013:17) Rapporten kan hämtas och beställas på www.riksrevisionen.se

Riksrevisor: Claes Norgren

Projektledare: Frida Widmalm, 08-5171 41 87

Pressekreterare: Pernilla Eldblom, 08-5171 42 00

Taggar:

Om oss

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende granskning av statlig verksamhet medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning.

Prenumerera

Dokument & länkar