Kompetensen att sälja bolag har stärkts

Regeringens försäljning av Vin & Sprit sköttes i stort sett väl och gav ett gott ekonomiskt resultat. Regeringskansliets erfarenhet och kompetens av försäljning av statliga bolag har förstärkts. Det visar en ny granskning av Riksrevisionen.

Riksrevisionen har granskat regeringens försäljning av V&S Vin & Sprit AB. Förra året såldes Vin & Sprit till Pernod för 55 miljarder kronor. Samtidigt såldes statens aktieinnehav i Beam Global Spirits & Wine för 2,8 miljarder kronor. Riksrevisionens bedömning är att försäljningen av Vin & Sprit, exklusive aktierna i Beam, var en väl genomförd försäljning med ett gott ekonomiskt resultat. Det goda försäljningspriset uppnåddes trots att regeringen ställde krav på att köparen skulle ta de största riskerna i transaktionen, till exempel risken att köparen inte skulle godkännas av konkurrensvårdande myndigheter. Granskningen visar att försäljningen i väsentliga delar skedde enligt så kallad best practice, det vill säga på det mest verkningsfulla sättet baserat på beprövad erfarenhet. Riksrevisionen anser att försäljningen av Beam inte genomfördes lika väl. Regeringskansliet saknade adekvata mandat och instruktioner från regeringen när kontakterna inleddes med köparen Fortune. Försäljningen av Beam ledde till en realisationsförlust för staten på cirka 2,1 miljarder kronor. – Försäljningen av Vin & Sprit visar att Regeringskansliet nu har förstärkt sin kompetens och praktiska erfarenhet av att sälja bolag. För kommande försäljningar är det viktigt att regeringen har hög handlingsberedskap, så att Regeringskansliet kan dra nytta av gynnsamma marknadsförutsättningar, säger riksrevisor Eva Lindström. Fakta: I december 2006 meddelade regeringen att staten ska minska det statliga ägandet i bland annat V&S Vin & Sprit AB (publ). Efter ett auktionsförfarande beslutade regeringen den 31 mars 2008 att sälja Vin & Sprit till Pernod Ricard S.A. Försäljningen slutfördes den 24 juli 2008, då regeringen även beslutade att överlåta statens aktieinnehav i Beam Global Spirits & Wine, Inc. till Fortune Brands, Inc. Rapporttitel: Regeringens försäljning av V&S Vin & Sprit AB (RiR 2009:9) Rapporten kan hämtas och beställas på www.riksrevisionen.se Ansvarig riksrevisor: Eva Lindström, 08-517 140 20 Projektledare: Dimitrios Ioannidis, 08-517 143 20, 073-445 23 20

Om oss

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende granskning av statlig verksamhet medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning.

Prenumerera

Dokument & länkar