Övertro på sänkta socialavgifters effekter

Sänkta socialavgifter för arbetsgivare har endast haft begränsad effekt på sysselsättning och företagande. De nya jobb som skapats har kostat upp till två miljoner kronor var. Det visar en ny granskning från Riksrevisionen.

– Sänkningarna av socialavgiften har kostat skattebetalarna många miljarder kronor, men endast lett till ett fåtal nya jobb. Det är inte ett kostnadseffektivt sätt att öka sysselsättningen. Regeringen bör föreslå riksdagen att den regionala nedsättningen av socialavgifter avvecklas. Regeringen bör också snarast utvärdera effekterna av den senaste sänkningen som avser ungdomar, säger riksrevisor Karin Lindell.

Den senaste tioårsperioden har arbetsgivarnas socialavgifter sänkts vid i huvudsak tre tillfällen. Skälet för sänkningarna har främst varit att stimulera nyföretagandet och öka sysselsättningen genom minskade kostnader för arbetsgivarna. Sammanräknat uppgår statens kostnader för de tre sänkningarna till cirka 15 miljarder kronor brutto per år.

Riksrevisionens granskning visar att nedsättningarna av socialavgifterna i begränsad omfattning har lett till nya jobb eller nya företag. De nya jobb som skapats är förknippade med mycket höga kostnader. Den nedsättning som infördes 2002 för arbetsgivare i Norrland och delar av inre Svealand har inte lett till fler företag, fler jobb eller bättre service. Riksrevisionen har funnit i princip samma begränsade sysselsättningseffekter för den generella nedsättning som infördes år 1997 och som avskaffades vid utgången av 2007. Varje arbetstillfälle kostade i detta fall i genomsnitt 2,4 miljoner kronor brutto. Den nedsättning som infördes 2007, för att öka sysselsättningen för ungdomar mellan 18 och 25 år, visar också på relativt begränsade sysselsättningseffekter. Varje ungdomsjobb har dessutom i genomsnitt kostat närmare en miljon kronor brutto att skapa.

Fakta: Varje arbetsgivare är skyldig att betala in socialavgifter för sina anställda. Avgifterna, som bl.a. ska täcka allmän sjuk- och föräldraförsäkring och ålderspension, utgör drygt 30 % av den anställdas lön. Under den senaste tioårsperioden har det i huvudsak genomförts tre stora nedsättningar av socialavgiften. År 1997 infördes en generell nedsättning med inriktning mot små företag, år 2002 infördes en nedsättning för arbetsgivare i Norrlands inland och delar av inre Svealand och år 2007 infördes en nedsättning för arbetsgivare som anställer personer som fyllt 18 men inte 25 år.

Rapporttitel: Sänkta socialavgifter – för vem och till vilket pris? RiR 2008:16

Rapporten kan hämtas eller beställas på www.riksrevisionen.se

Ansvarig riksrevisor: Karin Lindell, 08-517 144 40
Projektledare: Jimmy Hollén, 08-517 140 86, 073-445 20 86

Om oss

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende granskning av statlig verksamhet medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning.

Prenumerera

Dokument & länkar