Riksrevisionen efterfrågar bättre riskanalyser av pensionssystemet

 

Pensionsmyndighetens redovisning av pensionssystemet är i stort ändamålsenlig men riskanalyserna bör förbättras, konstaterar Riksrevisionen i en ny granskningsrapport.

Riksrevisionen har granskat Pensionsmyndighetens redovisning av inkomstpensionssystemets finansiella ställning och långsiktiga utveckling – den så kallade Orange rapport – för år 2015.

Granskningen visar att redovisningen i Orange rapport i stort är ändamålsenlig, men att det finns ett antal områden där förbättringar kan göras. Bland annat skulle redovisningen av effekter på ekonomisk standard för dagens och morgondagens pensionärer kunna bli bättre.

– Enligt vår bedömning finns det anledning att utveckla informationen i Orange rapport så att den bättre beskriver till exempel hur framtida pensionsnivåer påverkas för olika grupper, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Bland annat föreslår Riksrevisionen att redovisningen av pensionssystemet tar större hänsyn till rådande konjunkturläge och till olika typer av ekonomiska och demografiska trender som riskerar att försvaga pensionssystemets finansiella ställning. Riskanalyser som omfattar dessa perspektiv är därför viktiga, anser Riksrevisionen.

– En mer utvecklad redovisning skulle ge beslutsfattare ett mer komplett underlag som även belyser pensionssystemets sociala hållbarhet, säger projektledare Anna Hessel.

 

Rapporten finns att ladda ner från Riksrevisionens webbplats

Pensionssystemets årsredovisning – tydlig, tillräcklig och transparent? (RiR 2017:7)

Olle Castelius
Pressekreterare, Riksrevisionen
Tfn: 08-51 71 42 06, 073-445 22 06

olle.castelius@riksrevisionen.se

Riksrevisionens uppdrag är att granska vad statens pengar går till, hur de redovisas och hur effektivt de används.

Om oss

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende granskning av statlig verksamhet medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning.