Riksrevisionens styrelse: Revisionskritik om insatserna för att få personer med sjukersättning att återgå till arbete

Riksrevisionens styrelse har beslutat att överlämna en fram¬ställ¬ning till riksdagen om styrningen inom området sjuk- och aktivi¬tetsersättning (tidigare förtidspension). Riksrevisionens rapport ”Förtidspension utan återvändo” visar att mindre än 1 % av dem som tar emot sjuk- och aktivitetsersättning återgår till arbete. Granskningen visar också att alltför lite har gjorts av regering och ansvariga myndigheter för att underlätta och stimulera återgång till arbete.

Mot denna bakgrund föreslår Riksrevisionens styrelse enigt att: - riksdagen begär att regeringen tar initiativ till en strategi för omprövning av sjuker¬¬sättning baserade på beslut före 2005 särskilt med inriktning på yngre personer - riksdagen begär att regeringen redovisar vad Försäkrings¬kassan har gjort för att stimulera återgång till arbete för personer som får sjuk- och aktivitetsersättning - regeringen till riksdagen regelbundet redovisar hur många personer som upphör att ta emot sjuk- och aktivitets¬er¬sätt¬ning därför att de återgått till arbete. Styrelsen har även beslutat att överlämna en redogörelse till riksdagen med anledning av Riksrevisionens granskning av Boverkets och länsstyrelsernas roll i den fysiska planeringen.

Om oss

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende granskning av statlig verksamhet medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning.

Prenumerera

Dokument & länkar