89 000 personer och företag slipper betalningsanmärkning

89 000 personer och företag slipper betalningsanmärkning Drygt 89 000 personer och företag slipper undan sin betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretagen genom den lagändring som träder i kraft i dag, den första oktober. - De som omfattas av lagändringen är de personer och företag som endast en enda gång hamnat i kronofogdens utsökningsregister och som betalat sin skuld innan kronofogden hunnit vidta några åtgärder. Normalt brukar man ha cirka tre veckor på sig att betala skulden, säger Martin Kornfeld, chef för rättsenheten vid Riksskatteverkets (RSV) exekutionsavdelning. - I helgen har vi kört igenom utsökningsregistret och sekretessmarkerat alla de mål som omfattas av lagändringen. Körningen omfattade samtliga mål som avslutats från och med 1996 fram till i dag. Den som nu fått uppgifterna om sitt mål sekretessbelagda hos kronofogdemyndigheten kommer inte att få något särskilt meddelande hem i brevlådan om detta. Vill man själv ta reda på om uppgifterna spärrats eller inte, kan man vända sig till den lokala kronofogdemyndigheten och be om ett besked. Efter helgens upprensning i utsökningsregistret har kreditupplysningsföretagen kontaktats och underrättats om vilka mål som sekretessbelagts. Enligt lag är dessa företag nu skyldiga att gallra bort alla de uppgifter som spärrats hos kronofogden. Upplysningsföretagen får alltså inte spara någon uppgift om det aktuella målet - det skulle strida mot kreditupplysningslagen. Därmed försvinner betalningsanmärkningen ur kreditupplysningsregistren. Det kan dock ta några dagar innan utgallringen är helt klar hos kreditupplysningsföretagen. Om den som nu blivit av med en betalningsanmärkning återkommer med ett nytt utsökningsärende hos kronofogden inom två år, blir uppgiften om skulden i det tidigare ärendet offentlig igen. Därmed får kreditupplysningsföretagen åter tillgång till uppgifter om den gamla skulden. Dagens lagändring gäller enbart uppgifter i kronofogdens utsökningsregister, det vill säga ärenden där en fordringsägare ansökt om utmätning eller annan verkställighet mot en person eller ett företag. Uppgifter till kreditupplysningsföretagen om så kallade betalningsförelägganden berörs inte av reformen. Till redaktionen: Vi arbetar med att ta fram uppgifter länsvis om hur många personer och företag som fått sina uppgifter i utsökningsregistret sekretessbelagda. Dessa uppgifter kommer förhoppningsvis i morgon att kunna hämtas från pressombuden vid de regionala kronofogdemyndigheterna. Riksskatteverket (RSV) är chefsmyndighet för skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna. Webbplats: www.rsv.se Verksjurist Christer Dahlström Direkttel: 08-764 89 57 Verksjurist Micael Zingmark Direkttel: 08-764 83 51 Verksjurist Ann-Marie Ahlqvist Direkttel: 08-764 86 76 Kronodirektör Martin Kornfeld Direkttel: 08-764 87 85 Pressekreterare Björn Tennholt Direkttel: 08-764 87 69 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/01/20011001BIT00970/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/01/20011001BIT00970/bit0002.pdf

Dokument & länkar