Färsk halvårsstatistik från kronofogdemyndigheten

Färsk halvårsstatistik från kronofogdemyndigheten Antalet ansökningar till kronofogdemyndigheten om betalningsförelägganden ökade under första halvåret i år jämfört med motsvarande period under år 2001. Men det kan konstateras att ökningstakten samtidigt har mattats av under det andra kvartalet i år. Det visar ny halvårsstatistik från Exekutionsavdelningen vid Riksskatteverket, RSV. Under de första två kvartalen i år ökade antalet betalningsförelägganden till nästan 304 000 jämfört med cirka 295 000 under motsvarande period förra året. Antalet nya gäldenärer (skuldsatta) hos kronofogden minskade däremot under första halvåret med cirka 4 000 jämfört med de första två kvartalen år 2001. Registrerade avhysningar, det vill säga antalet ansökningar om vräkningar, minskade något för riket totalt. - Det är marginella förändringar av antalet verkställda avhysningar på riksnivå, men det finns stora regionala skillnader. I exempelvis Karlstad, Gävle och Umeå kan vi notera märkbara minskningar i antalet vräkningar, säger Wissam El Soudi, controller på Exekutionsavdelningen. Konkurserna ökade något under de första sex månaderna i år, från cirka 4 100 år 2001 till nära 4 300 i år. Ansökningarna om skuldsanering var oförändrade under de första två kvartalen i år jämfört med motsvarande period förra året. Riksskatteverket (RSV) är chefsmyndighet för skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna. Webbplats: www.rsv.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/19/20020718BIT00510/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/19/20020718BIT00510/wkr0002.pdf

Dokument & länkar