Inte betalat fjolårets kvarskatt? Snart tar fogden över

Inte betalat fjolårets kvarskatt? Snart tar fogden över Fortfarande har 256 000 svenskar inte betalat fjolårets kvarskatt. Tillsammans är de skyldiga staten fem miljarder kronor. Betalar de inte senast den 28 maj tar fogden över. Fjolårets kvarskatt skulle ha varit betald senast den 12 april. Det handlar alltså inte om årets deklaration och eventuell kvarskatt som meddelades där. - Nu skickar vi ut en sista påminnelse till dem som inte har betalat fjolårets kvarskatt, säger Christer Holmström, avdelningsdirektör på Riksskatteverket (RSV). - Betalar de inte senast den 28 maj lämnas ärendet till kronofogdemyndigheten för indrivning. Kom ihåg dröjsmålsavgiften Har man betalat sin kvarskatt för sent måste man även betala en dröjsmålsavgift. Om man har betalat kvarskatten så sent att skattemyndigheten inte hunnit registrera betalningen innan påminnelsen skrivs ut, får man krav på både kvarskatten och avgiften. Kvarskatten behöver man självklart inte betala, men dröjsmålsavgiften slipper man inte ifrån. Det missar många. Vanligt inbetalningskort Med påminnelsen följer ett inbetalningskort. Men eftersom inbetalningskortet inkluderar även kvarskatten - som redan är betald - kan man inte använda det. Man får då använda ett vanligt inbetalningskort för postgiro. Skattemyndighetens postgironummer framgår av inbetalningskortet som följer med påminnelsen. Skriv också personnummer och att inbetalningen avser kvarskatt för taxeringsår 1998. Sista betalningsdag är återigen den 28 maj. - Betalar man inte sin dröjsmålsavgift skickas den till kronofogden, även om avgiften bara är 100 kronor, fortsätter Christer Holmström. Och det är ju onödigt. När ett ärende registreras hos kronofogden tillkommer en grundavgift på 500 kr. Dessutom får man en betalningsanmärkning som finns kvar i tre år. Riksskatteverket (RSV) är centralmyndighet för skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna. RSV:s hemsida på Internet: www.rsv.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/19/19990519BIT00230/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/05/19/19990519BIT00230/bit0002.doc

Prenumerera

Dokument & länkar