Jämka nu för rätt skatt direkt

Jämka nu för rätt skatt direkt Nu i dagarna får 614 000 skattebetalare sina blanketter om skattejämkning för nästa år. Det stora flertalet - 460 000 - får ett förslag till jämkning från skattemyndigheten. De behöver inte skicka in sina blanketter om förhållandena är oförändrade. - Har man inte fått något förslag måste man dock fylla i och skicka in blanketten för att få jämkning nästa år, förklarar Christer Holmström, avdelningsdirektör på Riksskatteverket (RSV). Sänkt fastighetsskatt kan förändra I år har fastighetsskatten sänkts från 1,7 procent till 1,5 procent. Om man har en fastighet med ett taxeringsvärde på exempelvis 750 000 kronor får man alltså sänkt fastighetsskatt med 1 500 kronor. - Den förändringen är inte med i förslaget från skattemyndigheten. Har man fastighet kan det därför vara värt att skicka in en ny jämkningsansökan, fort- sätter Christer Holmström. Likaså bör man se över sin jämkning om man exempelvis satt om sina bostadslån under året. - Risken är annars att man får kvarskatt om den tidigare jämkningen baserats på räntor som ligger över dagens, säger Christer Holmström. Rätt skatt direkt Tanken med jämkningssystemet är att skattebetalarna ska betala rätt preliminärskatt direkt. På så sätt undviker man kvarskatt eller att få överskjutande skatt i augusti. Jämkningen kan i stället ge mer pengar i lönekuvertet i slutet av varje månad. Senast den 26 oktober 1998 vill skattekontoret ha din blankett om jämkning för 1999. Riksskatteverket (RSV) är centralmyndighet för skattemyndigheterna. RSV:s hemsida: www.rsv.se Pressekr. Mathias Fahlgren Direkttfn 08-764 84 50 Mer information finns att få på hhtp://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (JÄMKNING.doc)

Dokument & länkar