Kommunala skattesatser och avgift till kyrka/trossamfund

Kommunala skattesatser och avgift till kyrka/trossamfund Nu har Riksskatteverket (RSV) registrerat skattesatserna för inkomståret 2002 för kommuner och landsting. RSV har dessutom fått in uppgifter om kyrkoavgifterna till Svenska kyrkan, begravningsavgifterna och avgifterna till trossamfund för år 2002. Uppgifterna för kommuner och landsting kan komma att ändras under december om kommunens/landstingets budget beslutas senare under månaden. Kommunalskatten är lägst i Vellinge kommun med 27,50 kronor (inklusive landstingsskatt) medan Kristinehamn har den högsta kommunalskatten med 33,30 kronor. Den lägsta kyrkoavgiften (exklusive begravningsavgift) har Överkalix församling med 0,35 kronor medan Ljusnedal och Tännäs församlingar har den högsta kyrkoavgiften med 1,83 kronor. Begravningsavgiften är lägst i Stockholm med 0,08 kronor. Församlingarna Blomskog och Trankil i Årjäng i Värmland har den högsta begravningsavgiften med 1,22 kronor. I Stockholm och Tranås är det kommunen som är huvudman för begravningsverksamheten, i övriga landet är det Svenska kyrkans församlingar. Begravningsavgiften är avsedd att täcka kostnader som huvudmannen har för att sköta begravningsverksamheten, bland annat begravningsplatserna, och är inte kopplad till en enskild persons egen begravning. Huvudmannens kostnader för begravningsverksamheten redovisas separat från annan verksamhet. De sju trossamfund, förutom Svenska kyrkan, som regeringen har beviljat hjälp med att ta in avgifter via skattsedeln har oförändrade avgifter jämfört med 2001. Svenska Missionsförbundet, Svenska Alliansmissionen, Svenska Baptistsamfundet, Romersk-katolska kyrkan, Nybygget-kristen samverkan och Frälsningsarmén tar ut en avgift på 1 procent av den kommunalt beskattningsbara inkomsten, Metodistkyrkan i Sverige tar ut 0,8 procent. För den som ska betala avgift till något av dessa trossamfund ska avgiften läggas till beloppet i tabellen som finns på webbsidan. Avgiften kommer nämligen att ingå i både preliminär och slutlig skatt. Den som är intresserad av att titta på skatterna och avgifterna i sin kommun och församling kan gå in på RSV:s webbplats och där klicka fram sina lokala siffror. Den som inte tillhör Svenska kyrkan betalar inte kyrkoavgiften utan bara skatt till kommun och landsting samt den obligatoriska begravningsavgiften. Riksskatteverket (RSV) är chefsmyndighet för skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna. Webbplats:www.rsv.se Handläggare Annette Henricsson Direkttel: 08-764 96 56 Pressekreterare Björn Tennholt Direkttel: 08-764 87 69 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/07/20011207BIT00360/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/07/20011207BIT00360/bit0002.pdf

Dokument & länkar