Kontroll av momsavdrag på hemdatorer nästa år

Kontroll av momsavdrag på hemdatorer nästa år Under 2000 gör Skattemyndigheterna en kontroll av företagens momsavdrag för hemdatorer till anställda. Det handlar om avdrag för hundratals miljoner kronor. - De företag som felaktigt dragit av moms för hemdatorer till de anställda kan komma in med rättelsedeklarationer och undvika skattetillägg, säger Rolf Törnqvist på Riksskatteverket (RSV) Det var 1998 som det blev möjligt för en arbetsgivare att låna ut hemdator till sina anställda, utan att de anställda beskattades för löneförmånen. Många företag tolkade reglerna så att de även fick dra av momsen på köpet eller leasingkostnaden för datorerna. Under 1998 och 1999 har företagen köpt hemdatorer till sin personal för cirka 11 miljarder kronor. Många har dragit av momsen. De sammanlagda momsavdragen är hundratals miljoner kronor. Men nu står det klart att momsen på köp av hemdatorer till personalen inte är avdragsgill för företagen. Detta efter en regeringsrättsdom i juli och ett färskt förhandsbesked från Skatterättsnämnden. - Flera företag begärde förhandsbesked hos skatterättsnämnden om avdragsrätten. Därför har vi legat lågt i kontrollen av detta hittills, säger Rolf Törnqvist, skattedirektör på RSV. Nu har rättsläget klarnat. Därför kommer Skattemyndigheterna att under 2000 kontrollera att företagen inte felaktigt dragit av moms på hemdatorerna. Kontrollen kommer även att gälla åren 1998 och 1999. Ett företag som gjort fel löper risk att inte bara drabbas av att betala tillbaka momsavdraget, utan också av skattetillägg på 20 procent. Rolf Törnqvist hoppas att skattetilläggen blir så få som möjligt. - Alla företag som kommer in med egna rättelsedeklarationer slipper skattetillägget. Riksskatteverket (RSV) är centralmyndighet för skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna. Skattedir. Rolf Törnqvist Direkttel. 08 - 764 79 83 Mobiltel. 0708 - 19 01 78 Presschef Sten Eriksson Direkttel. 08 - 764 89 30 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00410/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00410/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar