RSVs kontoutdrag visar för låga belopp

RSVs kontoutdrag visar för låga belopp Från den 1 december höjs basräntan från tre till fyra procent. Basräntan - som grundas på räntan på statsskuldväxlar och som fastställs av Riksskatteverket (RSV) - styr räntesatserna både för enskildas och företags skattekonton hos skattemyndigheten. Vissa av de kontoutdrag som sändes ut tillsammans med slutskattebeskeden i september kommer därför att visa för låga belopp. Det berör de skattebetalare som ska betala in sin återstående skatt senast den 13 december. Totalt kan cirka 200 000 personer - med sammanlagt omkring 1,4 miljarder kronor i återstående slutlig skatt - få högre skatt att betala än vad som står på deras kontoutdrag. Oftast handlar det bara om några kronor. Knappt 150 personer som har mycket hög åter-stående skatt enligt kontoutdraget - över 224 000 kr per person - kommer att bli krävda på räntehöjningen redan i januari. Övriga kan välja att låta skulden stå kvar till hösten 2000, eller tills den uppgår till 100 kronor. Räntehöjningen påverkar inte dem som betalar in sin skatt före den 1 december och som inte har andra skulder på skattekontot. - Skattemyndigheterna utgick från den lägre basräntan när man angav den beräknade räntan på återstående skatt att betala, säger Nils-Fredrik Carlsson på RSVs uppbördsenhet. - När basräntan nu höjs kommer räntan att räknas efter en högre räntesats för tiden mellan den 1 december och den 13 december, säger han. Därför kan den som betalar enligt slutskattebeskedet ändå ha kvar en skuld till staten. ------------------------------------------------- Riksskatteverket (RSV) är centralmyndighet för skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna. RSV:s hemsida: www.rsv.se Nils-Fredrik Carlsson, uppbördsenheten Direkttel. 08-764 82 11 Pressekr. Tommy Karlholm Direkttel. 08-764 84 50 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/23/19991123BIT00300/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/23/19991123BIT00300/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar