Skattefusk i Östersjöområdet ska bekämpas

Skattefusk i Östersjöområdet ska bekämpas Generaldirektörerna för skatteförvaltningarna runt Östersjön har kommit överens om att genomföra samordnade kontrollaktioner för att upptäcka och förebygga skattefusk i Östersjöområdet. - Vi tar nu gemensamma krafttag för att stävja skattefusket, säger Riks- skatteverkets generaldirektör Anitra Steen. Skatteförvaltningarna i Östersjöländerna ska också utveckla informationsutbytet dem emellan, i syfte att förbättra skattekontrollen. Möte i Stockholm Besluten togs under ett möte i Stockholm den 14 oktober. Mötet, som leddes av Anitra Steen, tillkom efter ett initiativ från arbetsgruppen "Task Force on Organized Crime in the Baltic Sea Region". Den gruppen består av personliga representanter för regeringscheferna i Östersjöstaterna. Samarbetet fortsätter Vid mötet i Stockholm deltog generaldirektörerna för skatteförvaltningarna i Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Ryssland och Sverige. Samarbetet mellan cheferna för skatteförvaltningarna i Östersjöområdet kommer att fortsätta. Nästa möte hålls i maj 1999. Riksskatteverket (RSV) är centralmyndighet för skattemyndigheterna. RSV:s hemsida: www.rsv.se Skattechef Vilhelm Andersson Direkttfn 08-764 83 11 Pressekr. Mathias Fahlgren Direkttfn 08-764 84 50 Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (Baltic.doc)

Dokument & länkar