Skattekontrollen viktigast för allmänhetens förtroende

Skattekontrollen viktigast för allmänhetens förtroende Knappt hälften, 47 procent, av allmänheten instämmer i påståendet att de har förtroende för skattemyndigheten. Störst betydelse för allmänhetens förtroende är att man anser att kontrollen av deklaranter fungerar bra. Men det är endast 22 procent som anser att kontrollen verkligen fungerar bra. Det visar en enkätundersökning som Riksskatteverket, RSV, lät genomföra under perioden januari-februari i år och som omfattade 3 000 personer. Fortfarande anser en majoritet, 60 procent av de tillfrågade, att omfattningen av skattefusk är ett allvarligt samhällsproblem. Det innebär en nedgång med fem procentenheter jämfört med förra undersökningen som genomfördes 1998. Samtidigt är det färre (31 procent) än vid föregånde års undersökningar som instämmer i att skattemyndigheten ställer tillräckligt med frågor till deklaranterna för att kunna utöva effektiv kontroll (1998: 39 procent). Betyget på skattekontrollen sjunker i takt med att de svarandes inkomst ökar. Det är få, endast 7 procent, som anser att det är acceptabelt att andra skattefuskar om de har möjlighet till det. En klar majoritet, 74 procent, är beredd att betala sin skatt om alla eller nästan alla andra också gör det. Det är emellertid få, endast 25 procent, som tror att alla eller nästan alla betalar den skatt de ska. Vilka är då de tre främsta orsakerna till skattefusk? Hela 67 procent av de tillfrågade instämde i påståendet att skatterna är för höga, att personer i framträdande ställning bryter mot samhällets normer (63 procent) eller att solidariteten med samhället är låg (51 procent). Endast 20 procent av allmänheten anser att vi har ett enkelt skattesystem, vilket dock är en förbättring sedan förra undersökningen (1998: 13 procent). En majoritet, 57 procent, anser att det är lätt att deklarera. Det är ännu relativt få som har använt skattemyndighetens servicetelefon respektive besökt RSV:s hemsida, men dessa serviceinsatser får bra betyg, 3,8 respektive 3,6 på en femgradig skala. Riksskatteverket (RSV) är chefsmyndighet för skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna. Webbplats: www.rsv.se Handläggare Mikael Pyka Direkttel: 08-764 96 40 Pressekreterare Björn Tennholt Direkttel: 08-764 87 69 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/02/20011002BIT00220/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/02/20011002BIT00220/bit0001.pdf

Dokument & länkar