Skatten ökade med 41 miljarder

Skatten ökade med 41 miljarder Skatteförvaltningen har precis avslutat arbetet med 1998 års deklarationer, som gällde inkomsterna 1997. Fysiska personer betalade 28 miljarder kronor mera i skatt inkomståret 1997 jämfört med 1996. Skatten som betalas av aktiebolag och andra juridiska personer ökade med 13 miljarder mellan 1996 och 1997. RSV:s siffror visar att fysiska personer (d.v.s. individer och dödsbon) betalade 28 miljarder kronor, eller drygt 7 procent, mera i skatt inkomståret 1997 jämfört med 1996. Av ökningen avser 12 miljarder statlig och kommunal inkomstskatt på förvärvsinkomster och inemot 9 miljarder kr ökade allmänna egenavgifter. Fysiska personers skatt inkomståren 1996 och 1997, miljarder kronor 1996 1997 Kommunal inkomstskatt 284,1 292,7 Statlig inkomstskatt 25,9 29,3 Allmänna egenavgifter 37,5 46,4 Företagarnas egenavgifter 5,8 5,7 Särskild löneskatt 0,9 1,1 Skatt på kapital efter skattereduktion 4,2 11,3 Statlig förmögenhetsskatt 5,0 5,3 Fastighetsskatt 15,0 14,9 Moms, netto 3,1 3,4 ROT-avdrag -0,5 -0,9 Övrigt 1,1 1,3 Summa 382,2 410,5 Intäkterna av skatt på inkomst av kapital (netto för underskott) ökade med 7 miljarder kronor. Ökad skatt på reavinster förklarar drygt 5 miljarder och minskade utgiftsräntor nästan 3 miljarder, medan skatt på räntor och utdelningar minskat med 1 miljard. Uppgången på börsen och förstärkt kontroll av värdepappersförsäljningar är ett par faktorer som kan förklara ökningen av reavinsterna. Det s.k. ROT-avdraget utnyttjades av 205 000 individer som sammanlagt fick en skattereduktion på 923 miljoner kronor. Individernas skatteåterbäring (ö-skatt) blev ca 17 miljarder vilket är ungefär samma belopp som förra året. Av beloppet går 11,2 miljarder till personer som deklarerat på den förenklade deklarationen. De fick tillbaks pengarna redan i augusti. 5,9 miljarder betalas ut nu i december. Individernas kvarskatt blev 12 miljarder kr vilket är 2 miljarder mer än förra året. Ökningen torde sammanhänga med ökade reavinster. Av kvarskatten avser 4,5 miljarder individer som använt den förenklade deklarationen och som fick sina slutskattsedlar redan i augusti. 7,5 miljarder avser personer - främst näringsidkare - som får sina besked nu i december. Sista datum att betala kvarskatten är 12 april 1999. Bolag och andra juridiska personer Till följd av kraftigt ökade taxerade inkomster ökade den statliga inkomstskatten med 10,1 miljarder kronor för aktiebolag och andra juridiska personer. Den totala skatten för juridiska personer ökade med cirka 13 miljarder kronor. Juridiska personers skatt inkomståren 1996 och 1997, miljarder kronor 1996 1997 Statlig inkomstskatt 36,4 46,5 Avkastningsskatt 13,6 12,3 Särskild löneskatt 7,5 8,7 Fastighetsskatt 8,9 12,2 Moms, netto 1,0 1,8 ROT-avdrag -0,7 -1,4 Övrigt 0,4 0,3 Summa 67,1 80,4 Anmärkning till tabellen: I den siffermässiga sammanställningen av den officiella taxeringsstatistiken redovisas, beroende på ett redovisningsfel, ett cirka 1,8 miljarder högre belopp på fastighetsskatten för 1997. Här har detta fel korrigerats. Avkastningsskatten på pensionsmedel har minskat med 1,3 miljarder kronor och den särskilda löneskatten har ökat med 1,2 miljarder kronor. Utöver den statliga inkomstskatten svarade även fastighetsskatten för en större ökning. Av den redovisade ökningen på 3,3 miljarder kronor svarar den nya fastighetsskatten på vattenkraftverk för 2,5 miljarder kronor. Denna skatt ersatte en tidigare produktionsskatt på el från dessa vattenkraftverk. ROT-avdraget utnyttjades av cika 10 000 juridiska personer och innebar en skattereduktion med 1,4 miljarder kronor. Juridiska personers kvarskatt blev 5,6 miljarder kronor vilket är samma belopp som föregående år. Skatteåterbäringen (ö-skatten) för de juridiska personerna blev 10 miljarder kronor vilket är ungefär samma belopp som förra året. Riksskatteverket (RSV) är centralmyndighet för skattemyndigheterna. RSV:s hemsida: www.rsv.se Till redaktionen: Vill ni ha mer detaljerade siffror för det egna länet? Kontakta i sådana fall pressombudet på skattemyndigheten i ert län. Telefonnummer till samtliga skattemyndigheter finns på RSV:s hemsida. Följande adress tar er direkt till myndigheternas adresser och telefonnummer: http://www.rsv.se/adresser/index.html Utredare Peter Högberg Direkttfn 08-764 80 84 Utredare Annika Persson Direkttfn 08-764 86 06 Avd.dir. A-M Andersson Skrinjar Direkttfn 08-764 84 65 Pressekr. Mathias Fahlgren Direkttfn 08-764 84 50 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/01/19981201BIT00120/bit0001.doc

Dokument & länkar