Verksamheten i Södra Teatern blir gemensam organisation

Riksteaterns styrelse beslutade fredag eftermiddag att slå samman de två verksamheterna - scenutbudet och restaurangverksamheten - som finns inom huset Södra Teatern i en gemensam organisation.Det blir Riksteaterns dotterbolag Södra Teatern AB, som hittills ansvarat för restaurangverksamheten, som utvidgar sin verksamhet till att även rymma scenutbudet. Genom att samla all verksamhet i ett dotterbolag, Södra Teatern AB, blir det en tydlig ledning med en person som är både VD och Konstnärlig ledare och därigenom bättre förutsättningar att skapa en helhetsupplevelse för publiken, en bättre vardag för medarbetarna i huset och förbättrad ekonomisk styrning. Riksteatern är ägare av aktiebolaget Södra Teatern AB och kommer även i fortsättningen att vara det, och den värdegrund som Riksteatern står för kommer även i fortsättningsvis att genomsyra dotterbolaget Södra Teatern AB.- Sammanslagningen betyder att organisationen blir tydlig och att verksamheten får rätt förutsättningar att drivas professionellt. Konkret betyder det att Södra Teatern AB tar över all verksamhet i Södra Teatern, säger Riksteaterns VD Birgitta Englin.Just nu pågår en rekryteringsprocess av en ny VD och Konstnärlig ledare för Södra Teatern AB. Den nya VD: n och Konstnärlige ledaren ska ha kompetens både från konstnärliga sammanhang och från restaurangbranschen, och ska fortsätta leda den mångfacetterade kulturverksamheten på Södra teatern, som är ett av Stockholms äldsta scenkonsthus och en älskad mötesplats för stockholmare, så att alla stockholmare och besökare även framöver får tillgång till kvalitativ scenkonst.  

Om Riksteatern
Riksteatern är en folkrörelse som äger en turnerande nationalscen. 236 riksteaterföreningar i Sverige är en del av Riksteatern som arrangerar, förmedlar, producerar och utvecklar scenkonst. 46 organisationer har valt att ansluta sig till Riksteatern. Riksteaterns vision -  scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse för alla överallt – formulerades av ombud på Riksteaterns kongress i maj 2011. Riksteatern når årligen en sammanlagd publik på drygt 1 200 000 personer. Riksteatern har en omfattande internationell verksamhet, gör regelbundet gästspel utomlands och har bland annat ett flerårigt samarbete med teatrar i Finland. Riksteaterns Tyst Teater som spelar teater för döva och hörande barn, unga och vuxna har funnits inom Riksteatern sedan 1977. Södra Teatern och Cullbergbaletten är också delar av Riksteatern. Birgitta Englin är sedan 2005 VD för Riksteatern

Om oss

Riksteatern är en folkrörelse som äger en turnerande nationalscen. Över 40 000 medlemmar, 230 Riksteaterföreningar, 21 regionala föreningar och 50 ansluta organisationer i hela Sverige är en del av Riksteatern som arrangerar, förmedlar, producerar och utvecklar scenkonst. Riksteaterns vision är scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse – för alla överallt. Riksteatern medverkar till fler än en miljon scenkonstbesök per år och har också en omfattande internationell verksamhet, bland annat ett flerårigt samarbete med teatrar i Finland. Riksteaterns Tyst Teater har sedan 1977 spelat teater för döva och hörande barn, unga och vuxna. Södra Teatern AB är ett dotterbolag till Riksteatern och Cullbergbaletten är också en del av Riksteatern. Magnus Aspegren är vd för Riksteatern.

Prenumerera