Revolutionsseminarium på Medelhavsmuseet

REVOLUTIONSSEMINARIUM 31 AUGUSTI 2011

Om museernas och kulturarvets roll i väpnade konflikter och stora samhällsomvälvningar. En heldag på Medelhavsmuseet i Stockholm.

Årets dramatiska händelser i Nordafrika och i Mellanöstern aktualiserar frågor om museernas och kulturarvets roller i väpnade konflikter och under stora samhällsomvälvningar. Den illegala handeln med kulturföremål är en av de största illegala marknaderna i världen. Under sommaren antog även Sverige Unidroitkonventionen. Mot den bakgrunden bjuder vi in till en bred kompetensutvecklingsdag om dessa internationella frågor. Ett seminarium för alla museiprofessionella i Sverige.

PROGRAM:

9.30 Kaffe, te och smörgås

10.00 Introduktion till dagen
Karl Magnusson, Världskulturmuseet och Louise Andersson, Riksutställningar är dagens moderatorer

10.15 Nutidens skövling av forntiden. Egna reflektioner från krigszoner, Johanne Hildebrandt, krigsreporter, journalist och författare

11.00 Mobilisera, absorbera eller förstöra: Strategier kring kulturarv i krig och konflikt 1600-2011 Peter Haldén, forskare, Uppsala Universitet, Department of Peace and Conflict Research

12.00 Lunch

13.00 ICOM och den illegala handeln med kulturföremål. France Desmarais, Director of Programmes, ICOMs sekretariat, Paris (engelska)

13.50 ”Skydda museet!” Revolution och kulturarv i Egypten våren

2011 Sofia Häggman, egyptolog och intendent, Medelhavsmuseet

14.30 Kaffe och te-paus

15.00 Museums in the Western Balkans - issues in post conflict museum management Diana Walters, Regional Museum Coordinator, Cultural Heritage without Borders (engelska)

15.40 Tyrannens kulturarv? Vem dokumenterar själva konflikten – museerna eller journalisterna? Lars Ericson Wolke, professor i militärhistoria vid Militärhögskolan i Stockholm tillsammans med Eva-Sofi Ernstell, chef för Armémuseum.

16.30 Fördjupande samtal inom dagens ämnesområden

18.00 Gemensam middag

Programmet ges på svenska och delvis på engelska.Tid och plats:
Onsdag 31 aug, kl. 09.30 till ca 20.30 på Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm.

Kostnad:
300 kr exkl. moms, lunch och middag ingår

För mer information kontakta:
Tore Danielsson, Riksutställningar, tore.danielsson@riksutstallningar.se, 0498-79 90 66.

Seminariet arrangeras av Kulturarv utan gränser, Riksutställningar, Statens Försvarshistoriska Museer, Svenska ICOM och Världskulturmuseerna.

Om oss

Att förstå och påverka sin samtid. Riksutställningar producerar aktuella, idéskapande och utmanande utställningar som ger människor möjlighet att söka kunskap för att förstå och påverka sin samtid. Vi vill även inspirera fler att använda utställningen som uttrycksform genom att bland annat anordna kurser, seminarier, debatter och studiebesök. I våra utbildningar och seminarier riktar vi oss till både professionella och amatörer inom utställningsproduktion. Vår mission handlar om att bidra till att människor förstår och kan påverka sin samtid och vår visionär att vara en ledande mötesplats för den konstnärliga, pedagogiska och tekniska utvecklingen av utställningsmediet med tydliga internationella tentakler.

Dokument & länkar