Statlig myndighet bloggar fram policydokument

På bloggen Zonen visar Riksutställningar, i form av reflektioner, upp sin process för att utveckla en pedagogisk policy och strategi. Zonen är skriven av Göran Björnberg, pedagogisk samordnare på Riksutställningar, i samarbete med Leonard Gren, en 23 årig fotograf från Malmö. Bloggen hade sitt första inlägg den 10:e maj och bloggandet är tänkt att fortsätta ända till slutet av september då policydokumentet ska presenteras.

Det primära syftet med bloggen är att skapa en transparens och kommer till största delen handla om att lyfta lite olika perspektiv och reflektioner. – Förhoppningen är ju att bloggen ska öppna upp för diskussioner – antingen på bloggen, på museer eller på andra platser – och leda till att människor i högre grad börjar ta dessa frågor på allvar eller kanske känner ett stöd i att en statlig myndighet börjar formulera sig i frågorna, säger Göran Björnberg, skribenten bakom bloggen Zonen. Göran menar vidare att i en allt snabbare omvärld, där avstånden krymper och hastigheten ökar, har museer en viktig roll att spela. Han skriver i sin blogg att de utifrån sitt kulturarv ska kunna berätta nya historier och göra samtiden mer förståelig för människor, vilket innebär att publiken och publikfrågorna borde hamna i centrum när det gäller utvecklingen av svenska museer och utställningsmediet. Med detta sagt understryker Göran sin besvikenhet över att varken Kultur- eller Museiutredningen tar upp publikfrågorna. I ett av inläggen berättar Göran, som har en bakgrund som lärare, även att vi, om vi accepterar museet som en folkbildande institution och som lärmiljö, också måste förstå att synen på lärande har förändrats sedan vi i den lite äldre generationen gick i skolan. Lärandet har förflyttats från ”teaching” till ”learning”. Besökaren (eleven) är den centrala i lärprocessen, inte läraren (guiden). Uttrycket Zonen är hämtat från Vygotskijs uttryck ”Zone of proximal development”. Med det menas det kunskapsutrymme jag som individ bara kan uppnå med hjälp av andra – lärare, klasskamrater, kompisar. En möjlig utveckling som bara nås genom social interaktion. Bloggen Zonen finns att läsa på http://zonreflektion.blogspot.com och en längre intervju med Göran Björnberg finns att läsa på www.riksutstallningar.se.

Om oss

Att förstå och påverka sin samtid. Riksutställningar producerar aktuella, idéskapande och utmanande utställningar som ger människor möjlighet att söka kunskap för att förstå och påverka sin samtid. Vi vill även inspirera fler att använda utställningen som uttrycksform genom att bland annat anordna kurser, seminarier, debatter och studiebesök. I våra utbildningar och seminarier riktar vi oss till både professionella och amatörer inom utställningsproduktion. Vår mission handlar om att bidra till att människor förstår och kan påverka sin samtid och vår visionär att vara en ledande mötesplats för den konstnärliga, pedagogiska och tekniska utvecklingen av utställningsmediet med tydliga internationella tentakler.

Prenumerera

Dokument & länkar