Pressinformation från Ringhals AB, 17 juli 2017Ringhals 3 åter på nät efter årlig översyn

Sedan i lördags är Ringhals 3 tillbaka i full produktion efter reaktorns årliga översyn. Under årets revision utfördes fler än 2 000 uppgraderingar i anläggningen. 

Efter en mycket god driftsäsong med en tillgänglighet på närmare 100 procent kunde Ringhals 3 den 31 maj påbörja sin årliga översyn. Under den fyra veckor långa revisionen har drygt 2 000 medarbetare hunnit genomföra ungefär 2 000 underhållsarbeten, reparationer och tekniska uppgraderingar i anläggningen.

Revisionen var framgångsrik och den 26 juni påbörjades återstarten, två dygn tidigare än planerat. Vid återstarten uppstod dock ett vattenläckage i den ena av blockets två generatorer vilket gjort att Ringhals 3 de senaste veckorna levererat med 50 procents effekt. Nu är reparationen klar och i lördags var Ringhals 3 tillbaka i full produktion. 

Näst på tur för översyn står Ringhals 4 som är i revision från 2 augusti till 17 september.

För mer information kontakta:
Göran Molin, produktionschef Ringhals, 0340 – 647028 (via presschef Krister Svahn)

Bifogat foto fritt att publicera. Ange fotograf: Annika Örnborg. Bildtext: Vid varje revision byts en fjärdedel av reaktorns bränsle. Ringhals bränslebytare ser till att de nya bränslepatronerna styrs rätt vid Ringhals 3:s revision.

Fakta:
Ringhals 3 är en tryckvattenreaktor med en effekt på 1065 megawatt. Det innebär att reaktorn ensam producerar mer el än vad Göteborg förbrukar på ett år.
Bland årets arbeten som utförts på Ringhals 3:

  • Geoscanning där man med geologisk radarteknik inspekterat eventuell rost i betongfundamentens armering

  • Täthetsprovning där man med kompressorer åstadkommer ett tryck i reaktorinneslutningen som är tre gånger högre än atmosfären utanför

  • Byte av reaktorbränsle där en fjärdedel av reaktorns bränsle byts varje år

Krister Svahn, Presschef/Press Officer
Ringhals AB
Telephone: +46 340-64 7028
krister.svahn@vattenfall.com

Ringhals är Nordens största kraftverk och producerar en femtedel av all el som används i Sverige. Ringhals fyra reaktorer ligger på Väröhalvön två mil norr om Varberg.
www.vattenfall.se
 

Taggar:

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Snabbfakta

Över 2 000 arbeten på Ringhals 3:s årliga översyn.
Twittra det här