Nyemissionen i Ripasso Energy fulltecknad

Teckningsperioden för nyemissionen i Ripasso Energy AB (publ) (”Ripasso Energy”) löpte ut den 26 oktober 2016 och det slutliga utfallet visar att emissionen är fulltecknad. Bolaget kommer genom emissionen att tillföras 23 miljoner kronor före emissionskostnader. Antalet aktier i bolaget kommer genom emissionen att öka med 5 750 000 aktier till 59 607 500 aktier. Utspädningen motsvarar ca 9,6 procent. Ripasso Energy har ansökt om listning på NGM Nordic MTF med planerad första handelsdag den 28 november 2016.

”Det har varit fantastiskt att känna intresset från nya investerare när vi har marknadsfört bolaget. Det är nu glädjande att se att så många har valt att delta i emissionen. Vi har nu den finansiella styrka som krävs för att leverera hybridiserade stirlingmotorer och genomföra de första kommersiella affärerna på Sicilien kommande år.”, säger Gunnar Larsson, Vd och grundare av Ripasso Energy.

Ripasso Energy har utvecklat en hybridiserad stirlingmotor, baserat på en exklusiv licens från Kockums AB. Stirlingmotorn utgör grunden i den solhybrid som är Ripasso Energys första kommersiella produkt. Solhybriden drivs av koncentrerad solvärme då den är tillgänglig och kompletteras med ett stort urval av bränslen under de mörka och molniga timmarna. Stirlingmotorn har utvecklats för skalproduktion i samarbete med Sibbhultsverken AB för att få ner styckkostnaden till konkurrenskraftig nivå. Solhybridens stora fördel är förmågan att använda en stor del förnyelsebar energi utan att ge avkall på leveranssäkerheten.

Likvid för tecknade aktier skall erläggas senast den 4 november 2016. Aktierna kommer att levereras till respektive värdepapperskonto eller depå inom några dagar från registrering av aktierna hos Bolagsverket.

Legal rådgivare är Törngren Magnell. Emissionsinstitut och Mentor på NGM Nordic MTF är Eminova.

För ytterligare information med anledning av denna pressrelease, vänligen kontakta: Vd Gunnar Larsson, e-post: ir@ripassoenergy.com. För ytterligare information om bolaget, besök: www.ripassoenergy.com.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE SAMT SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Prenumerera

Dokument & länkar